KFFs medlemsskoler

KFF har pr 1. januar 2017 131 medlemsskoler pluss fire assosierte høyskoler.

Lovendringer på trappene

Regjeringen har i prop 78 L lagt fram en rekke lovendringer som berører våre medlemsskoler.

Arbeidsseminar om læreplaner

Alle grunnskolene har fått invitasjon til et seminar 1. juni.
Les mer

Lovendringer på trappene

Regjeringen har i prop 78 L lagt fram en rekke lovendringer som berører våre medlemsskoler.
Les mer

Foreslå kandidater til FRISKOLEPRISEN 2017

Hvem synes du har utmerket seg med sin innsats for kristne friskoler? En person? En institusjon? Bruk muligheten til å forslå din kandidat til årets friskolepris.
Les mer

Nordborg vgs blir Livsgledeskole

Nordborg videregående skole går inn i et prosjekt som heter "Livsglede for eldre", der elevene skal gjøre en innsats for eldre i Lenvik.
Les mer

Undergraver friskoleloven

Odd Anders With, styreleder for KFF, utfordrer politikerne i friskolesaken. Han forventer at regjerende politikere sørger for at menneskerettene blir ivaretatt gjennom godkjenningsordningen som vi har i dag slik at det er mulig å etablere også kristne skoler. Han retter særlig kritikk mot Ap som foreslår å innføre et slags veto mot friskoler for kommuner og fylker.
Les mer

Innsamlinger og kontroll

KFF har mottatt en henvendelse fra Innsamlingskontrollen med noen påminnelser om innsamlingsaksjoner. Vi legger ut henvendelsen her og anbefaler at dere tar en titt på lenkene. Vi merker oss den siste bemerkningen om at de vet at kristne skoler er blant de «beste i klassen». Problemene kan oppstå som kontrollen påpeker når ivrige elever tar initiativer som ikke skolen er kjent med.
Les mer

KFF-KSS-kurs onsdag 19. april 2017

Det forrige KFF-KSS-kurset var det venteliste til, her er neste anledning! Kurset er lagt dagen før seksjonssamlingen for bibelskoler, med mulighet for å få med seg begge både for skoleleder og styremedlemmer.
Les mer

Spennende konferanse for kristne lærere

Europeisk nettverk arrangerer konferanse i Norge i mai. David Smith fra England/USA har temaer om å undervise fra kristent ståsted i et flerkulturelt samfunn.
Les mer

Seksjonssamlinger våren 2017

Her er datoer og påmeldingslenker for samlingene for grunnskolene, de videregående skolene og bibelskolene.
Les mer

10 mill i økt kapitalstøtte

Budsjettforliket ga oss 10 mill i økt kaptalstøtte slik at vi nå er oppe i 31,5 mill kr. 10 mill kr er mindre enn hva økningene i avskrivninger fra 14 til 15 i offentlige skoler ville gitt dersom disse var tatt med i tilskuddsgrunnlaget.
Les mer

Høring - Endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Høringen fra KD inneholder bl.a. forslag ang spesialundervisning, økonomi og elever i bibelskoler. Høringsfrist var 11. januar 2017, KFF har sendt høring.
Les mer

Kurs og seksjonssamlinger 2017

Her finner du en oppdatert oversikt over kurstilbud. Program og påmeldingsliste blir lagt ut i egen artikkel når datoen nærmer seg.
Les mer

Neste KFF-KSS-kurs blir 10. januar 2017

Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne.
Les mer

Friskoleprisen 2016 til Bjarne Kvam

KFFs tidligere styreleder, rektor gjennom mange år på to NLA-høgskoler og den sammenslåtte høgskolen og friskolemann fikk prisen velfortjent. Prisen ble delt ut av Anders Tyvand fra KrF på Stortinget.
Les mer

Kommentar til budsjettet for 2017

Friskolene sakker fortsatt etter og lite tyder på at regjeringen ønsker å gi husleiestøtte til friskolene.
Les mer

Tilskuddssatser 2017

Her er lenker, tabeller mm. Se kommentar i egen artikkel.
Les mer

Skolelederkonferansen 17. - 19. oktober

Påmeldingsliste og program er lagt ut. Dette er årets storsamling for skoleledere og styremedlemmer ved KFFs medlemsskoler.
Les mer

Frimodig fra redaktør om fraværsregler i vg skole

Fraværet i videregående skole har gått kraftig ned, men nå sutrer leger og elever over hvor brysomt det er med legeerklæring.
Les mer
Last inn
flere
Powered by Cornerstone