Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis

Private barnehager og skoler kan delta i Kompetanseløftet på lik linje med offentlige. Det er Statsforvalter i de enkelte fylkene som koordinerer søkeprosessene, og det er samarbeidsfora som prioriterer tildeling av midler.
2021-02-19

Målgruppene for Kompetanseløftet er brede og omfatter det vi kaller hele laget rundt barn og elever, dvs ledere, lærere og andre ansatte i barnehage og skole, PPT og det kommunale støttesystemet, som helsesykepleier, barnevern, BUP osv. Mye av dette er kommunale fellestjenester som omfatter både private og offentlige barnehager og skoler, slik at i mange tilfeller kan det være aktuelt at private skoler deltar sammen med de kommunale i sin kommune. Men det kan også være aktuelt at friskoler søker deltakelse direkte. I begge tilfelle skal søknadene skje i samarbeid med aktuelt kompetansemiljø innen UH-sektoren. Dersom de har konkrete spørsmål om søkeprosessen, bør de rettes til statsforvalter i det aktuelle fylket. 

Vi har nye, oppdaterte informasjonssider på Udir.no om hele tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling, inkludert Kompetanseløftet: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/ 

Der finnes mer detaljert informasjon, og også lenke til det nye tilskuddsreglementet på Lovdata.

Powered by Cornerstone