Nye, midlertidige regler for fag- og yrkesopplæringen

Pandemien vi er inne i, skaper mange utfordringer for ungdom som vil ta yrkesfaglig utdanning. Kunnskapsdepartementet endrer forskrifter og foreslår lovendringer som sikrer at gode tiltak inneværende skoleår, videreføres og forbedres.
2021-03-26

Det handler bl.a om at ungdom som ikke får læreplasser på grunn av nedstengninger i næringslivet, ikke skal bli skadelidende.

Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 gjelder bl.a skoler godkjent etter friskoleloven. Forskriften er nå blitt endret. 

 • Bestemmelsen i § 10 om at hele prøvenemda ikke behøver å være fysisk til stede, videreføres. (Tidligere gjaldt dette bare i 2020).
 • Ny § 13.Rett til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  Ungdom som tas inn til Vg3 påbygging skoleåret 2021–2022, bruker ikke av retten til videregående opplæring dette skoleåret.
 • Ny § 14.Betinget inntak til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.
  Retten til påbygging etter opplæringslova § 3-1 ellevte ledd og § 4A-3 sjuende ledd gjelder skoleåret 2021–2022 også for de som ikke har bestått fag- eller svenneprøven, men som
  a.    oppfyller øvrige vilkår i § 3-1 ellevte ledd og § 4A-3 sjuende ledd
  b.    har bestått i alle fag og eksamener, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 3-48 første ledd
  c.    skulle tatt fag- eller svenneprøven våren 2021, og
  d.    er eller vil bli oppmeldt til fag- eller svenneprøve høsten 2021.
  Retten etter første ledd bortfaller dersom eleven ikke består ordinær, ny eller utsatt fag- eller svenneprøve innen 1. november 2021.

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre på enkelte av bestemmelsene om retten til videregående opplæring i opplæringsloven. I brev til KFF skriver departementet at henvisningen til opplæringsloven § 3-1 gitt i friskoleloven § 3-1 vil sikre at alle elever i friskoler vil ha samme rett til opplæring som elever i offentlig skole, og denne retten vil kunne bli tatt ut i friskoler.

I høringen om disse endringene påpekte KFF at også de midlertidge bestemmelsene om utvidet inntak som ble innført for inntak til skoleåret 2020-2021, bør videreføres for kommende skoleår. I det det nevnte brevet fra KD til KFF, skriver departementet følgende:

Departementet tar imidlertid sikte på å videreføre den midlertidige ordningen som åpner for at permitterte, oppsagte og Vg3-elever fra vårens avgangskull, som ikke hadde fullført og bestått videregående opplæring, kan tas inn som elever i friskolene høsten 2021 uavhengig av skolens fastsatte elevtall. Vi vil i løpet av kort tid komme med egen informasjon om dette til friskoleorganisasjonene.

Powered by Cornerstone