Tilskudd til digitale læremidler

Udir inviterer frittstående grunnskoler og videregående skoler til å søke om tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur og utstyr. Søknadsfrist 29. april 2021.
2021-04-07

Tilskuddet skal stimulere til innkjøp av digitalt utstyr, infrastruktur, fellesløsninger og digitale læremidler. 

Les om ordningen på Udirs nettsider: Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur og utstyr for frittstående grunn- og videregående skoler (udir.no)  I denne artikkelen er der lenke til et digitalt søknadsskjema.

 

Powered by Cornerstone