Bemanning i sekretariatet

Generalsekretær Jan-Erik Sundby har vær sykmeldt en periode, men er nå tilbake i 20% jobb. Sekretariatet prioriterer å være til hjelp for medlemsskolene.
2021-03-22

Henvendelser og spørsmål kan rettes til sekretariatets tilsatte på samme måte som ellers. Vi svarer så langt vi har kapasitet til, og vi prioriterer rådgivning til medlemmene høyt.

Samtidig arbeides det med å styrke sekretariatet både på kort og lang sikt. Vi vil nå leie inn noen tjenester for å holde arbeidet med IK-friskole i gang. På sikt vurderes det også en mulig permanent utvidelse av staben, som pr idag består av seniorrådgiverne Helge Vatne (100%) og Sidsel Høland Olausson (90%) i tillegg til generalsekretærstillingen. Det er styret i KFF som vurderer og fastsetter bemanningen i sekretariatet.

Nåværende reduserte bemanning i sekretariet vil vare til 16. april.

 

 

Powered by Cornerstone