Fraværsrapportering til Lånekassen

Statens Lånekasse for utdanning ber ikke lenger lærestedene om å rapportere elevers fravær. Dette er en permanent ordning og ikke bare en midlertidig "korona-bestemmelse".
2021-03-26

Den nye ordningen gjelder fra og med skoleåret 2020-2021. Lånekassens nettsider hadde en artikkel om at bestemmelsen om fraværsrapportering ikke lenger gjelder ( Lånekassen - Rapportere fravær (lanekassen.no) ), men den artikkelen er fjernet fra nettsiden. Det som sto i artikkelen, var dette:

Vi siterer: 

Rapportere fravær

Lærestedene skal ikke lenger rapportere fravær til Lånekassen.

Elever som har fravær på mer enn 20 skoledager per semester, beholder retten til lån og stipend. Regelendringen om at ingen læresteder skal melde fravær til Lånekassen gjelder fra og med høstsemesteret 2020.

Fram til studieåret 2020-2021 har lærestedene vært pliktige til å melde fra til Lånekassen om ulegitimert fravær over 20 skoledager per semester siden høyt fravær kunne påvirke elevens rett til lån og stipend. Denne regelen har omfattet elever som har fulgt obligatorisk undervisning, hovedsakelig elever i grunnskole og videregående opplæring.

Lærestedene skal fremdeles melde fra når eleven avbryter utdanningen, og eleven plikter å melde fra om endringer som kan påvirke utbetalingen av lån og stipend.

 

Lærestedet må nå rapportere at eleven har møtt fram til undervisning ved semesterstart. Se artikkel på Lånelassens nettside: Lærestedet må rapportere fremmøte

Powered by Cornerstone