Midler til sårbare barn og unge

198 friskoler får midler til tiltak som skal rettes for å avhjelpe situasjonen for sårbare barn og unge.
2022-01-25

Statsråd Brenna har gitt 211 mill kr til arbeid rettet mot sårbare barn og unge i kjølvannet av koronapandemien. I melding om dette fra KD sies det at det gis 9,3 mill kr til friskoler. Tildeling er gjort på grunnlag av smittesituasjonen i området hvor skolen ligger. Dette er parallelt med tildelingen som gjøres til kommuner og fylker. Vi har i dag fått kopi av lista over de 198 friskolene som har fått midler av de til sammen 332 skolene som har vært vurdert i følge KD. Det er lenke til lista over skolene her. De som har fått midler er tildelt 295 kr per elev. Med et slikt tildelingskriterium kan det i en del enkelttilfelle stilles spørsmålstegn til rimeligheten i fordelingen.

Det vil komme et tildelingsbrev til skolene om dette. Der vil det framgå hvilke krav som settes til anvendelse av midlene og eventuell rapportering. Så gjenstår det å se hvordan en slik tildeling vil bli håndtert når tilskuddssatsene for 2024 skal beregnes.  

Powered by Cornerstone