NY PLATTFORM

Ingen overraskelser om friskoler i regjeringsplattformen. Gratis SFO kan bli en utfordring.
2021-10-13

NY PLATTFORM

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i dag lagt fram Hurdalplattformen som skal være grunnlaget for den nye regjeringens styring av landet de kommende fire årene. Dokumentet er ganske omfattende med sine over 80 sider. Friskoleloven som jo konsekvent kalles privatskoleloven, er så langt vi kan se bare nevnt en gang.

Regjeringen foreslår følgende:

«Stramme inn privatskuleloven ved å fjerne profilskular og yrkesfagopplæring som godkjenningsgrunnlag for statstilskot, og styrkje lokale folkevalde si moglegheit til a seie nei til nye privatskular og utvidingar.»

Dette er ikke et uventet mål når vi ser på partiprogrammet fra Arbeiderpartiet, og når vi ser tilbake på debatten i Stortinget da loven ble revidert i 2015. Debatten dreide seg i hovedsak om disse to nye godkjenningsgrunnlagene som nå skal fjernes. Videre har vi i ettertid hatt debatt om KD sin godkjenning av friskoler og særlig de tilfellene hvor flertallet i kommunestyret eller fylkestinget har stemt mot etablering eller utvidelse. Arbeiderpartiet har også programfestet innstramminger når det gjelder godkjenning. 

KFF vil tro at regjeringen ikke vil gjøre betydelige endringer i loven på grunn av dette med godkjenning. Regjeringen kan gjennom en strengere praksis ved behandling i Udir og klagebehandling i KD, oppnå sin målsetting på dette området. Uansett om loven endres eller ikke, må det være et saklighetsnivå på de avslagene som kommunene måtte gi. Vi tviler på om det er holdbart å nekte friskoler etablering uten at det er en saklig begrunnelse fra flertallet.

Ellers forventer vi at regjeringen følger opp eksisterende friskoler med rammebetingelser som samsvarer med friskoleforliket og forutsetningene i loven.  

Gradvis innføre gratis SFO

KFF tror at innføring av gratis SFO kan bli en betydelig utfordring fro friskoler som tilbyr SFO. Flere skoler merker dette allerede der kommunene oppretter egne ordninger som gir modererte eller gratis plass for elever som går på deres egne skoler.

 

Powered by Cornerstone