Kurs i bruk av KFF-KSS

Neste kurs i bruk av KFF-KSS gjennomføres 22. juni. Lenke til påmelding nedenfor.
2019-01-31

Sted
KFFs kontor i Oslo: Storgt. 10 B (10. etasje) med inngang fra Skippergata (like ved Jernbanetorget).

Innhold
Kurset gir innføring i bruken av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS. 

Hvem er kurset for?
Kurset er for den eller dem som skal bruke KFF-KSS som en del av sitt arbeid ved skolen. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av KFF-KSS, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. KFF oppfordrer til at arbeidet med KFF-KSS ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. 

For skolenes styreledere og eventuelt andre styremedlemmer er kurset også nyttig siden kravet om "forsvarlig system" i friskoleloven § 5-2 er utformet som et krav rettet mot styret.

Arbeidsmåte

På grunn av plasshensyn er antall deltakere begrenset til 12. Dette gir gode muligheter til individuell hjelp og erfaringsutveksling mellom skolene underveis. Kursleder setter fokus på områder hvor det ofte avsløres at skolens praksis ikke er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

Bærbar PC
Deltakerne må ha med bærbar PC som via trådløst nettverk kan brukes til å logge seg på KFF-KSS. Det er viktig at deltakerne prøver å logge seg på i forkant av kurset slik at alle vet om de har rett brukernavn og passord.
Er der problemer med pålogging, ta kontakt med Helge Vatne i KFF på e-post:  vatne(krølltegn)kff.no. 

Kursmateriell

Kurset innledes med en presentasjon av lovkravet. PowerPoint-presentasjon kan lastes ned her.
NB! Lovkravet gitt i friskleloven § 5-2 vil sannsynligvis bli vedtatt endret våren 2020. KFF-KSS vil tilpasses endringene.

Program
Fra kl 10.15 Kaffe/te

10.30   Kursstart. Ord for dagen

1. Innledning: Kravet om "forsvarlig system" i friskoleloven § 5-2.

2. Generelt om systemet

3. Modul Skoledrift – Kontroll

4. Modul Personvern – Gjennomføring

11.45 - 12.15 LUNSJ

5. Modul Skoledrift – Gjennomføring

6. Modul Skoledrift – Grunnlag

7. Mer om systemet, hovedmenyen.

8. Modulene "Nasjonale vurderinger" og "Lokale vurderinger"

 15.00   Kurset er slutt.


Pris
KFFs medlemsskoler betaler kr 680,- pr deltaker. Prisen inkluderer lunsj.
Andre deltakere betaler kr 980,-.


Påmelding
Det er plass til maksimum 12 deltakere på hvert kurs.

Mandag 22. juni 2020: Påmelding her.

Powered by Cornerstone