Kurs i bruk av IK-friskole

Her gis informasjon om online-kursene (webinarene). Det arrangeres kurs både for nybegynnere og viderekomne. 
2023-08-29

IK-friskole er et internkontrollsystem som hjelper skolene til å oppfylle kravet om internkontroll i privatskoleloven § 5-2a. Internkontrollsystemet er nettbasert. Pålogging skjer her: https://ik-friskole.no. Brukernavn er en e-postadresse. Hvis du vet at du er registrert som bruker, men mangler passord, kan du lage nytt passord ved å bruke funksjonen Glemt passord


Datoer for kommende kurs:

Kurs for nybegynnere:  16. januar 2024.

Kurs for viderekomne:  25. januar 2024.

 

Kurs for nybegynnere 


Kurs-sted
Online-kurs (nettseminar/webinar). Deltakere får e-post med en lenke for å knytte seg til online-kurset i Teams 4-6 dager før kursstart. Når man mottar e-posten, kan man velge å legge innkallingen i egen kalender.

Innhold
Kurset gir innføring i bruken av internkontrollsystemet IK-friskole. 

Hvem er kurset for?

Kurset er for den eller dem som skal bruke IK-friskole som en del av sitt arbeid ved skolen. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av IK-friskole, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. Det anbefales at arbeidet med IK-friskole ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. Kurset kan også være aktuelt for styremedlemmer siden loven fastslår at det er styrets system selv om det praktiske arbeidet nødvendigvis først og fremst vil bli utført av ansatte.

Arbeidsmåte

Kurset foregår digitalt, og mye vil handle om at kursleder demonstrerer bruken av systemet. Men selv om alt foregår via skjerm, legges det opp til at dialog skal være mulig. Spørsmål kan stilles muntlig, eller om man vil, skriftilig i chat- vinduet.  

Deltakerne bør helst ha en bred skjerm med plass til flere vinduer samtidig, eventuelt ha to skjermer tilknyttet PC-en. Man kan også bruke to bærbare PC-er. Det er nemlig en stor fordel om deltakerne er påkoblet skolens konto i IK-friskole og prøver ut de funksjonene som blir demonstrert. Det ene vinduet kan vise Teams og være redskapet for dialog i kurset, mens det andre vinduet viser innholdet i skolens konto i IK-friskole. 

Det er da viktig at deltakerne prøver å logge seg på IK-friskole i forkant av kurset slik at alle vet om de har rett brukernavn og passord. Er der problemer med pålogging, ta kontakt med Helge Vatne i KFF på e-post:  vatne(krølltegn)kff.no. 

Kursmateriell

Kurset innledes med en presentasjon av lovkravet. PowerPoint-presentasjonen som brukes i kurset, kan lastes ned her
 

Program
09.00   Kursstart. 
            Innledning om lovkravet i privatskoleloven § 5-2a.
            Generelt om internkontrollsystemet
            - Hvordan gjennomføre periodisk kontroll av egen virksomhet?
            (Her brukes systemets del KONTROLL.)

10.00  PAUSE (15 minutter)

10.15  Andre økt.
           Mer om periodisk kontorll.
         
 - Hvordan inkludere styringsdokumenter som
           mål, planer og regelverkbeskrivelser i skolens eget internkontrollsystem?
           (Her brukes systemets del GRUNNLAG.)
           - Hvordan inkludere skolens egne rutiner for arbeidsoppgaver
           i skolens eget internkontrollsystem?
           (Her brukes systemets del GJENNOMFØRING).

11.15  PAUSE (45 minutter)

12.00  Tredje økt.
           Mer om bruken av internkontrollsystemet.
           Hovedmenyen: Utskrift, Rapport, Filoversikt, Oppfølging mm..

13.00   Kurset er slutt.


Pris
Deltakere fra skoler som er medlem i interessorganisasjonen for kristne skoler, Kristne Friskolers Forbund (KFF), betaler kr 500,-. 
Dersom man samtidig melder på flere deltakere fra samme skole, gis det 40% rabatt for deltakerne ut over den første.

Deltakere fra skoler som ikke er medlem i interesseorganisasjonen for kristne skoler, f.eks. deltakere fra Steinerskoler, Montessoriskoler, medlemsskoler i NFFL eller Abelia/Forum for friskoelr, eller andre friskoler eller 6A-skoler som har kjøpt lisens for bruk av internkontrollsystemet IK-friskole, betaler kr 700,-.

Påmelding: Det blir kurs 16. januar 2024, påmelding her.

Vi bruker påmeldingssystemet Checkin for registrering av påmelding og utsendelse av faktura for deltakeravgift.  

Kurs for viderekomne 

 

Kurs-sted
Nettseminar (webinar). Deltakere får e-post med en lenke for å knytte seg til nettseminaret i Teams seks dager før kursstart. Når man mottar e-posten, kan man velge å legge innkallingen i egen kalender. 

Innhold
Kurset gir opplæring i bruk av internkontrollsystemet IK-friskole utover det som gis som innføring i enkel bruk av systemet.

Hvem er kurset for?

Kurset er for den eller dem som har allerede har et visst kjenneksap til IK-friskole. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av IK-friskole, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. Det anbefales at arbeidet med IK-friskole ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. 

Arbeidsmåte

Kurset foregår digitalt, og mye vil handle om at kursleder demonstrerer bruken av systemet. Men selv om alt foregår via skjerm, legges det opp til at dialog skal være mulig. Spørsmål kan stilles muntlig eller skriftilig i chat- vinduet.  

Deltakerne bør helst ha en bred skjerm med plass til flere vinduer samtidig, eventuelt ha to skjermer tilknyttet PC-en. Man kan også bruke to bærbare PC-er. Det er nemlig en stor fordel om deltakerne er påkoblet skolens konto i IK-friskole og prøver ut de funksjonene som blir demonstrert. Det ene vinduet kan vise Teams og være redskapet for dialog i kurset, mens det andre vinduet viser innholdet i skolens konto i IK-friskole. 

 

Kursmateriell

PowerPoint-presentasjonen som brukes i kurset, kan lastes ned her

Program
09.00   Kursstart. 

            1. Innledning: Pålogging. Oversikt. Begreper knyttet til avvikshåndtering.
            
2. Ny funksjon: Periodisk kontroll
            
3. Nye roller ved pålogging (erstatter skrivetilgang, lesetilgang etc.)
            
4. Fokus på maler i GRUNNLAG og GJENNOMFØRING.

10.00  PAUSE (15 minutter)

10.15  Kurset fortsetter

           5. Forskjellen på Rapport og Utskrift.
           
6. Meny Skolekonto og Brukerkonto: Logo, endre brukernavn mm.
           
7. Fornuftig bruk av Filoversikt. 
           
8. Bruk av Henvendelser. Registrere avvik, inkludere i rapport.

11.15  PAUSE (45 minutter)

12.00  Kurset fortsetter

            9.  Menyvalg Oppfølging.
           
10. Menyvalg Årshjul.
           11. Lage egne punkter i GRUNNLAG, GJENNOMFØRING og KONTROLL.

13.00   Kurset er slutt.


Pris

Deltakere fra skoler som er medlem i interessorganisasjonen for kristne skoler, Kristne Friskolers Forbund (KFF), betaler kr 500,-. 
Dersom man samtidig melder på flere deltakere fra samme skole, gis det 40% rabatt for deltakerne ut over den første.

Deltakere fra skoler som ikke er medlem i interesseorganisasjonen for kristne skoler, f.eks. deltakere fra Steinerskoler, Montessoriskoler, medlemsskoler i NFFL eller Abelia/Forum for friskoler, eller andre friskoler eller 6A-skoler som har kjøpt lisens for bruk av internkontrollsystemet IK-friskole, betaler kr 700,-.
 


Påmelding: Det blir kurs den 25. januar 2024, påmelding her:

Vi bruker påmeldingssystemet Checkin for registrering av påmelding og utsendelse av faktura for deltakeravgift. 
 

Powered by Cornerstone