Kurs i bruk av IK-friskole

Kvalitetssikringssystemet KFF-KSS blir til internkontrollsystemet IK-friskole 4. januar 2021. Måten å jobbe på i systemet, blir som før, og alt skolen har gjort, blir tatt vare på. Men innholdet utvides.
2019-01-31

Endringene i systemet henger sammen med at bestemmelsene om "forsvarlig system" i friskoleloven går ut og erstattes av nye bestemmelser om internkontroll fra 01.01.2021. I IK-friskole vil delene Grunnlag og Gjennomføring i modul Skoledrift bli utvidet sammenlignet med KFF-KSS. Modulene Nasjonale vurderinger og Lokale vurderinger går ut som egne moduler, men relevant, gammelt innhold integreres i modul Skoledrift.

Vi legger opp til tre kurs i perioden januar - april. Her blir det to kurs for nybegynnere og ett kurs for viderekomne. Hvis behov setter vi opp ett eller to kurs i juni også, enten for viderekomne eller for nybegynnere. Endringene i systemet blir IKKE slik at den som kjenner KFF-KSS, må ha nytt kurs for å jobbe med IK-friskole. 

Kursene våren 2021 gjennomføres som såkalte webinarer. Det er som et nettmøte på Teams.
 

Datoer for kurs våren 2021

Kurs for nybegynnere eller relativt uerfarne : (datoer kommer snart ...)
Kurs for "viderekomne" (de som har jobbet litt med systemet): (dato kommer snart)

 

Kurs for nybegynnere tirsdag 19. januar.

Kurs-sted
Nettmøte. Deltakere får e-post med en lenke for å knytte seg til nettmøtet/kurset i Teams. 

Innhold
Kurset gir innføring i bruken av internkontrollsystemet IK-friskole (tidligere KFF-KSS). S

Hvem er kurset for?

Kurset er for den eller dem som skal bruke IK-friskole som en del av sitt arbeid ved skolen. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av IK-friskole, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. Det anbefales at arbeidet med IK-friskole ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. 

Kurset kan også være aktuelt for styremedlemmer siden loven fastslår at det er styrets system selv om det praktiske arbeidet nødvendigvis først og fremst vil bli utført av ansatte.

Arbeidsmåte

Kurset foregår digitalt, og mye vil handle om at kursleder demonstrerer bruken av systemet. Men selv om alt foregår via skjerm, legges det opp til at dialog skal være mulig. Spørsmål kan stilles muntlig eller skriftilig i chat- vinduet. Kursleder setter fokus på områder hvor det ofte avsløres at skolens praksis ikke er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

Deltakerne bør enten ha to skjsermer tilknyttet PC'en, eller bruke to bærbare PC'er. Det er nemlig en stor fordel om deltakerne er påkoblet skolens konto i KFF-KSS og prøver ut de funksjonene som blir demonstrert. Den ene skjermen kan vise Teams og være redskapet for dialog i kurset, mens den andre skjemen viser innholdet i KFF-KSS. 

Det er da viktig at deltakerne prøver å logge seg på KFF-KSS i forkant av kurset slik at alle vet om de har rett brukernavn og passord. Er der problemer med pålogging, ta kontakt med Helge Vatne i KFF på e-post:  vatne(krølltegn)kff.no. 

Kursmateriell

Kurset innledes med en presentasjon av lovkravet, både det gamle og det nye. PowerPoint-presentasjonen som brukes i kurset, kan lastes ned her.

Program
09.00   Kursstart. 

1. Innledning om lovkravet i friskoleloven § 5-2 A.

2. Generelt om systemet

3. Modul Skoledrift – Kontroll

10.00  PAUSE (15 minutter)

10.15  4. Litt mer om menyvalg og funksjoner

           5. Modul Skoledrift – Gjennomføring 

11.15  PAUSE (45 minutter)

12.00  6. Modul Skoledrift – Grunnlag

           7. Litt mer om menyvalg og funksjoner.

13.00   Kurset er slutt.


Pris
KFFs medlemsskoler betaler kr 600,- for inntil to deltakere. For 3 eller 4 deltakere betaler skolen tilsammen kr 1200,-. 
Andre skoler betaler kr 900,- for inntil to deltakere. For 3 eller 4 deltakere betaler skolen tilsammen kr 1800,-.

Hvis skolen ønsker at flere enn 4 fra skolen skal delta, må det gjøres en særskilt avtale med KFF.


Påmelding
Påmelding gjøres i dette påmeldingsskjemaet (legges ut snart ...)

 

 

 

 

Powered by Cornerstone