Kurs i bruk av IK-friskole

IK-friskole har nå erstattet KFF-KSS. Måten å jobbe på i internkontrollsystemet IK-friskole er slik det var i "det forsvarlige systemet" KFF-KSS. Kurs for nybegynnere 19. januar og 15. april. Kurs for viderekomne 3. februar.
2020-10-31

IK-friskole er et nettbasert system. Pålogging til internkontrollsystemet skjer her: https://ik-friskole.no   
Brukernavn er en e-postadresse. Hvis du vet at du er registrert som bruker, men mangler passord, kan du lage nytt passord ved å bruke funksjonen Glemt passord.

Endringene i systemet henger sammen med at bestemmelsene om "forsvarlig system" i friskoleloven § 5-2 fra 01.01.2021 r erstattet av nye bestemmelser om internkontroll. Mer informasjon i denne artikkelen på KFFs nettside: IK-friskole har erstattet KFF-KSS

Vi legger opp til tre kurs i perioden januar - april. Her blir det to kurs for nybegynnere og ett kurs for viderekomne. Hvis behov setter vi opp ett eller to kurs i juni også, enten for viderekomne eller for nybegynnere. Endringene i systemet blir IKKE slik at den som kjenner KFF-KSS, må ha nytt kurs for å jobbe med IK-friskole. 

Kursene våren 2021 gjennomføres som såkalte webinarer. Det er som et nettmøte på Teams.
 

Datoer for kurs våren 2021

Kurs for nybegynnere eller relativt uerfarne: Tirsdag 19. januar og torsdag 15. april. Se informasjon nedenfor.
Kurs for "viderekomne" (de som har jobbet litt med systemet): Onsdag 3. februar. Se informasjon nedenfor.

 

Kurs for nybegynnere tirsdag 19. januar og torsdag 15. april.

Kurs-sted
Nettmøte. Deltakere får e-post med en lenke for å knytte seg til nettmøtet/kurset i Teams. 

Innhold
Kurset gir innføring i bruken av internkontrollsystemet IK-friskole (tidligere kalt kvalitetssikringssystemet KFF-KSS). 

Hvem er kurset for?

Kurset er for den eller dem som skal bruke IK-friskole som en del av sitt arbeid ved skolen. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av IK-friskole, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. Det anbefales at arbeidet med IK-friskole ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. 

Kurset kan også være aktuelt for styremedlemmer siden loven fastslår at det er styrets system selv om det praktiske arbeidet nødvendigvis først og fremst vil bli utført av ansatte.

Arbeidsmåte

Kurset foregår digitalt, og mye vil handle om at kursleder demonstrerer bruken av systemet. Men selv om alt foregår via skjerm, legges det opp til at dialog skal være mulig. Spørsmål kan stilles muntlig eller skriftilig i chat- vinduet. Kursleder setter fokus på områder hvor det ofte avsløres at skolens praksis ikke er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

Deltakerne bør enten ha to skjsermer tilknyttet PC'en, eller bruke to bærbare PC'er. Det er nemlig en stor fordel om deltakerne er påkoblet skolens konto i IK-friskole og prøver ut de funksjonene som blir demonstrert. Den ene skjermen kan vise Teams og være redskapet for dialog i kurset, mens den andre skjemen viser innholdet i IK-friskole. 

Det er da viktig at deltakerne prøver å logge seg på IK-friskole i forkant av kurset slik at alle vet om de har rett brukernavn og passord. Er der problemer med pålogging, ta kontakt med Helge Vatne i KFF på e-post:  vatne(krølltegn)kff.no. 

Kursmateriell

Kurset innledes med en presentasjon av lovkravet. PowerPoint-presentasjonen som brukes i kurset, kan lastes ned her. (Inntil videre er dette en presentasjon som viser både det gamle og det nye lovkravet.)

Program
09.00   Kursstart. 

1. Innledning om lovkravet i friskoleloven § 5-2 A.

2. Generelt om systemet

3. Modul Skoledrift – Kontroll

10.00  PAUSE (15 minutter)

10.15  4. Litt mer om menyvalg og funksjoner

           5. Modul Skoledrift – Gjennomføring 

11.15  PAUSE (45 minutter)

12.00  6. Modul Skoledrift – Grunnlag

           7. Litt mer om menyvalg og funksjoner.

13.00   Kurset er slutt.


Pris
KFFs medlemsskoler betaler kr 600,- for inntil to deltakere. For 3 eller 4 deltakere betaler skolen tilsammen kr 1200,-. 
Andre skoler betaler kr 900,- for inntil to deltakere. For 3 eller 4 deltakere betaler skolen tilsammen kr 1800,-.

Hvis skolen ønsker at flere enn 4 fra skolen skal delta, må det gjøres en særskilt avtale med KFF.


Påmelding
Påmelding til kurs for nybegynnere tirsdag 19.01.2021: Fyll ut dette påmeldingsskjemaet 

Påmelding til kurs for nybegynnere torsdag 15.04.2021: Fyll ut påmeldingsskjema for kurs 15.04.

Vi begrenser deltakelsen til 20 skoler.

 

Kurs for viderekomne onsdag 3. februar.

Kurs-sted
Nettmøte. Deltakere får e-post med en lenke for å knytte seg til nettmøtet/kurset i Teams. 

Innhold
Kurset gir opplæring i bruk av internkontrollsystemet IK-friskole (tidligere kalt kvalitetssikringssystemet KFF-KSS) utover det som gis som innføring i enkel bruk av systemet.. 

Hvem er kurset for?

Kurset er for den eller dem som har allerede har et visst kjenneksap til KFF-KSS/IK-friskole. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av IK-friskole, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. Det anbefales at arbeidet med IK-friskole ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. 

Arbeidsmåte

Kurset foregår digitalt, og mye vil handle om at kursleder demonstrerer bruken av systemet. Men selv om alt foregår via skjerm, legges det opp til at dialog skal være mulig. Spørsmål kan stilles muntlig eller skriftilig i chat- vinduet.   

Deltakerne bør enten ha to skjsermer tilknyttet PC'en, eller bruke to bærbare PC'er. Det er nemlig en stor fordel om deltakerne er påkoblet skolens konto i IK-friskole og prøver ut de funksjonene som blir demonstrert. Den ene skjermen kan vise Teams og være redskapet for dialog i kurset, mens den andre skjemen viser innholdet i IK-friskole. 

Det er da viktig at deltakerne prøver å logge seg på IK-friskole i forkant av kurset slik at alle vet om de har rett brukernavn og passord. Er der problemer med pålogging, ta kontakt med Helge Vatne i KFF på e-post:  vatne(krølltegn)kff.no. 

Kursmateriell

Kurset innledes med en kort presentasjon av lovkravet slik at alle er kjent med endringen fra å være "forsvarlig system" (friskoleloven gammel § 5-2) til å være internkontrollsystem (friskoleloven ny § 5-2a). Etter kurset vil powerpoint-presentasjonen være tilgjengelig i denne nettartikkelen. 

Program
09.00   Kursstart. 

1. Gjennomgang av systemet med parallelle punkter i GRUNNLAG, GJENNOMFØRING og KONTROLL. Fokus på maler i GRUNNLAG og GJENNOMFØRING.

2. Forskjellen på RAPPORT og UTSKRIFT. Laste opp logo.

3. Fornuftig bruk av FILOVERSIKT

10.00  PAUSE (15 minutter)

10.15  4. Bruk av henvendelser. Registrere avvik, inkludere i rapport

5. Bruke OPPFØLGING

6. Bruke ÅRSHJUL

11.15  PAUSE (45 minutter)

12.00 7. Ny gjennomgang av kontrollpunkter (fra SKOLESIDE)

8.Lage egne punkter i GRUNNLAG, GJENNOMFØRING og KONTROLL.

9. Bruken av systemet for lærere og skolestyremedlemmer.

13.00   Kurset er slutt.
 

Påmelding
Påmelding til kurs for viderekomne brukere onsdag 03.02.2021 kan gjøres i dette påmeldingsskjemaet. 

Vi begrenser deltakelsen til 20 skoler.

 

Powered by Cornerstone