Kurs i bruk av KFF-KSS

Her finner du dato for kurs høsten 2019. Lenke til påmelding nedenfor. Kurset 20. juni er fulltegnet.
2019-01-31

 Sted
KFFs kontor, Storgt. 10 B (10. etasje) med inngang fra Skippergata.


Innhold
Kurset gir innføring i bruken av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS versjon 2. Denne versjonen bler lansert 2. januar 2019 og er noe endret i forhold til v.1. Men arbeidsmåten er mye den samme, alt skolen har gjort i versjon 1, blir automatisk overført til versjon 2. Versjon 2 har noen funksjoner som er nye i forhold til versjon 1, men alt i alt tenker nok mange at en bruker som kjente versjon 1 godt,  ikke har behov for et nytt kurs for å bruke versjon 2.

Kursdokumentasjon

Kurs 3. april og 30. april er gjennomført. PowerPoint-presentasjon kan lastes ned her.


Deltakere
Antall deltakere er på grunn av plasshensyn så begrenset at det blir gode muligheter til individuell hjelp og erfaringsutveksling mellom skolene underveis. Kursleder setter fokus på områder hvor det ofte avsløres at skolens praksis ikke er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  


Bærbar PC
Deltakerne må ha med bærbar PC som via trådløst nettverk kan brukes til å logge seg på KFF-KSS. Det er viktig at deltakerne prøver å logge seg på i forkant av kurset slik at alle vet om de har rett brukernavn og passord. Da versjon 2 ble lansert, fikk skolene tilsendt informasjon om hvordan man kunne logge seg på KFF-KSS versjon 2 for første gang. Den av de ansatte på en skole som har fått tildelt administrator-rettigheter i KFF-KSS, kan opprette nye brukere ved skolen. I versjon er det brukerens e-postadresse som er brukernavn. Passord lager brukeren selv ved første gangs pålogging. 

Er der problemer med pålogging, ta kontakt med Helge Vatne i KFF på e-post:  vatne(krølltegn)kff.no. 


Hvem er kurset for?
Kurset er for den eller dem som skal bruke KFF-KSS som en del av sitt arbeid ved skolen. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av KFF-KSS, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. KFF oppfordrer til at arbeidet med KFF-KSS ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. 

For skolenes styreledere og eventuelt andre styremedlemmer er kurset også nyttig siden kravet om "forsvarlig system" i friskoleloven § 5-2 er utformet som et krav rettet mot styret.


Program
Fra kl 10.15 Kaffe/te

10.30   Kursstart. Ord for dagen
            Innledning: Kravet om "forsvarlig system" i frskl § 5-2.
            Pålogging, nye brukere. Modul «Skoledrift» - Kontroll.
11.45  
Lunsj
12.30  
Hovedmeny: Nyheter, Hjelpeside, Oppgaver og Filoversikt.
            Modul «Personvern» - Gjennomføring: Redigere rutiner, bruk av mal.
            Modul «Personvern» - Kontroll, Grunnlag.
13.30   Pause
13.45  
Modul «Skoledrift» - Grunnlag og Gjennomføring
            Henvendelser. Modulene "Nasjonale vurderinger"
            og "Lokale vurderinger".
Eventuelt.   
15.00   Kurset er slutt.


Pris
KFFs medlemsskoler betaler kr 680,- pr deltaker. Prisen inkluderer lunsj.
Andre deltakere betaler kr 980,-.


Påmelding
Det er plass til maksimum 12 deltakere på hvert kurs.

Kurs torsdag 20. juni: Kurset er nå fulltegnet. Det kan bli forfall. Interesserte som vil stå på venteliste, kan sende e-post til post[krølltegn]kff.no og oppgi navn, skole, tittel i skolen og eventuelle beskjeder angående diett.  

Kurs høsten 2019:

Tirsdag 27. august 2019. Påmelding her.  Kurset har pr 8. august 3 påmeldte. Kurset vil bli gjennomført, flybilletter kan bestilles!

Tirsdag 15. oktober.    Påmelding her. 

Powered by Cornerstone