Kurs i bruk av KFF-KSS

Kurs i bruk av KFF-KSS 22. juni er fulltegnet. Dette blir et såkalt webinar, altså at kurset gjennomføres som et nettmøte på Teams. Vi kommer tilbake til en kursplan for høsten 2020.
2019-01-31

Sted
Nettmøte. Deltakere får pr e-post en lenke for å knytte seg til nettmøtet/kurset i Teams. 

Innhold
Kurset gir innføring i bruken av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS. 

Hvem er kurset for?
Kurset er for den eller dem som skal bruke KFF-KSS som en del av sitt arbeid ved skolen. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av KFF-KSS, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. KFF oppfordrer til at arbeidet med KFF-KSS ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. 

For skolenes styreledere og eventuelt andre styremedlemmer er kurset også nyttig siden kravet om "forsvarlig system" i friskoleloven § 5-2 er utformet som et krav rettet mot styret.

Arbeidsmåte

Antall deltakere er i utgangspunktet begrenset til 12. Dette gir gode muligheter til individuell hjelp og erfaringsutveksling mellom skolene underveis. Kursleder setter fokus på områder hvor det ofte avsløres at skolens praksis ikke er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

Arbeid på PC
Deltakerne bruker naturligvis PC for å knytte seg til webinaret. Deltakerne bør enten ha to skjsermer tilknyttet PC'en, eller bruke to bærbare PC'er. Det er nemlig en fordel om deltakeren, samtidig med at kursholder underviser i Teams på én skjerm, kan se skolens konto i KFF-KSS på en annen skjerm. En viktig del av kurset er at deltakeren prøver seg fram i KFF-KSS.

Det er viktig at deltakerne prøver å logge seg på i forkant av kurset slik at alle vet om de har rett brukernavn og passord. Er der problemer med pålogging, ta kontakt med Helge Vatne i KFF på e-post:  vatne(krølltegn)kff.no. 

Kursmateriell

Kurset innledes med en presentasjon av lovkravet. PowerPoint-presentasjon kan lastes ned her.
NB! Lovkravet gitt i friskleloven § 5-2 vil sannsynligvis bli vedtatt endret med det første. Lovendringen er til behandling i Stortinget. KFF-KSS vil tilpasses endringene.

Program
10.30   Kursstart. 

1. Innledning: Kravet om "forsvarlig system" i friskoleloven § 5-2.

2. Generelt om systemet

3. Modul Skoledrift – Kontroll

  Ca. kl 11.30 - 12.30 PAUSE

          4. Modul Personvern – Gjennomføring

           5. Modul Skoledrift – Gjennomføring

           6. Modul Skoledrift – Grunnlag

           7. Mer om systemet, hovedmenyen.

15.00   Kurset er slutt.


Pris
KFFs medlemsskoler betaler kr 600,- for inntil to deltakere. For 3 eller 4 deltakere betaler skolen kr 1200,-. 
Andre skoler betaler kr 900,- for inntil to deltakere. For 3 eller 4 deltakere betaler skolen kr 1800,-.

Hvis skolen ønsker at flere enn 4 fra skolen skal delta, må det gjøres en særskilt avtale med KFF.


Påmelding
Kurset 22. juni er fulltegnet. 

 

Powered by Cornerstone