Kurs i bruk av IK-friskole

IK-friskole er et internkontrollsystem som hjelper skolene til å oppfylle kravet om internkontroll i friskoleloven § 5-2a. Her gis informasjon om de online-kurs (webinar) om bruken av systemet som tilbys høsthalvåret 2022.
2022-08-07

IK-friskole er et nettbasert internkontrollsystem. Pålogging til systemet skjer her: https://ik-friskole.no  . Brukernavn er en e-postadresse. Hvis du vet at du er registrert som bruker, men mangler passord, kan du lage nytt passord ved å bruke funksjonen Glemt passord


Datoer for kurs høstsemesteret 2022 (se informasjon nedenfor):

Kurs for nybegynnere eller relativt uerfarne: Onsdag 09.11 

Kurs for viderekomne (de som har jobbet litt med systemet): Onsdag 21.09 og tirsdag 06.12.2022.
NB! Oppgis det flere datoer, betyr det at samme kurs arrangeres to ganger dette semesteret.

 

Kurs for nybegynnere 09.11.2022 

Kurs-sted
Online-kurs (nettseminar/webinar). Deltakere får e-post med en lenke for å knytte seg til online-kurset i Teams seks dager før kursstart. Når man mottar e-posten, kan man velge å legge innkallingen i egen kalender.

Innhold
Kurset gir innføring i bruken av internkontrollsystemet IK-friskole. . 

Hvem er kurset for?

Kurset er for den eller dem som skal bruke IK-friskole som en del av sitt arbeid ved skolen. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av IK-friskole, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. Det anbefales at arbeidet med IK-friskole ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. Kurset kan også være aktuelt for styremedlemmer siden loven fastslår at det er styrets system selv om det praktiske arbeidet nødvendigvis først og fremst vil bli utført av ansatte.

Arbeidsmåte

Kurset foregår digitalt, og mye vil handle om at kursleder demonstrerer bruken av systemet. Men selv om alt foregår via skjerm, legges det opp til at dialog skal være mulig. Spørsmål kan stilles muntlig eller skriftilig i chat- vinduet.  

Deltakerne bør helst ha en bred skjerm med plass til flere vinduer samtidig, eventuelt ha to skjsermer tilknyttet PC-en. Man kan også bruke to bærbare PC-er. Det er nemlig en stor fordel om deltakerne er påkoblet skolens konto i IK-friskole og prøver ut de funksjonene som blir demonstrert. Den ene skjermen (det ene vinduet) kan vise Teams og være redskapet for dialog i kurset, mens den andre skjemen (det andre vinduet) viser innholdet i IK-friskole. 

Det er da viktig at deltakerne prøver å logge seg på IK-friskole i forkant av kurset slik at alle vet om de har rett brukernavn og passord. Er der problemer med pålogging, ta kontakt med Helge Vatne i KFF på e-post:  vatne(krølltegn)kff.no. 

Kursmateriell

Kurset innledes med en presentasjon av lovkravet. PowerPoint-presentasjonen som brukes i kurset, kan lastes ned her
 

Program
09.00   Kursstart. 
            Innledning om lovkravet i friskoleloven § 5-2 A.
            Generelt om internkontrollsystemet
            Modul Skoledrift – Kontroll

10.00  PAUSE (15 minutter)

10.15  Andre økt.
           Mer om modul Skoledrift – Kontroll
           
Modul Skoledrift – Gjennomføring 
           Modul Skoledrift – Grunnlag

11.15  PAUSE (45 minutter)

12.00  Tredje økt.
           Mer om bruken av internkontrollsystemet.
           Hovedmenyen: Utskrift, Rapport, Filoversikt, Oppfølging mm..

13.00   Kurset er slutt.


Pris
Deltakere fra skoler som er medlem i interessorganisasjonen for kristne skoler, Kristne Friskolers Forbund (KFF), betaler kr 500,-. 
Dersom man samtidig melder på flere deltakere fra samme skole, gis det 40% rabatt for deltakerne ut over den første.

Deltakere fra skoler som ikke er medlem i interesseorganisasjonen for kristne skoler, f.eks. deltakere fra Steinerskoler, Montessoriskoler eller andre friskoler som har kjøpt lisens for bruk av internkontrollsystemet IK-friskole, betaler kr 700,-.
Her gjelder også 40% rabatt for deltakere ut over den første, forutsatt at alle deltakerne meldes på i samme påmeldingsrunde.


Påmelding

Vi bruker påmeldingssystemet Checkin for registrering av påmelding og utsendelse av faktura for deltakeravgift. 
Maksimalt antall deltakere: 25. Påmeldte blir satt på venteliste når maks antall deltakere er nådd. Den påmeldte får beskjed om dette.

Påmelding til kurs for nybegynnere 09.11.2022: Chekin - kurs 09.11.2022.


 

Kurs for viderekomne 06.12.2022 

 

Kurs-sted
Nettseminar (webinar). Deltakere får e-post med en lenke for å knytte seg til nettseminaret i Teams seks dager før kursstart. Når man mottar e-posten, kan man velge å legge innkallingen i egen kalender. 

Innhold
Kurset gir opplæring i bruk av internkontrollsystemet IK-friskole utover det som gis som innføring i enkel bruk av systemet.

Hvem er kurset for?

Kurset er for den eller dem som har allerede har et visst kjenneksap til IK-friskole. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av IK-friskole, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. Det anbefales at arbeidet med IK-friskole ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. 

Arbeidsmåte

Kurset foregår digitalt, og mye vil handle om at kursleder demonstrerer bruken av systemet. Men selv om alt foregår via skjerm, legges det opp til at dialog skal være mulig. Spørsmål kan stilles muntlig eller skriftilig i chat- vinduet.  

Deltakerne bør helst ha en bred skjerm med plass til flere vinduer samtidig, eventuelt ha to skjsermer tilknyttet PC-en. Man kan også bruke to bærbare PC-er. Det er nemlig en stor fordel om deltakerne er påkoblet skolens konto i IK-friskole og prøver ut de funksjonene som blir demonstrert. Den ene skjermen (det ene vinduet) kan vise Teams og være redskapet for dialog i kurset, mens den andre skjemen (det andre vinduet) viser innholdet i IK-friskole. 

Det er da viktig at deltakerne prøver å logge seg på IK-friskole i forkant av kurset slik at alle vet om de har rett brukernavn og passord. Er der problemer med pålogging, ta kontakt med Helge Vatne i KFF på e-post:  vatne(krølltegn)kff.no. 

Kursmateriell

PowerPoint-presentasjonen som brukes i kurset, kan lastes ned her
 

Program
09.00   Kursstart. 

1. Gjennomgang av systemet med parallelle punkter i GRUNNLAG, GJENNOMFØRING og KONTROLL. Fokus på maler i GRUNNLAG og GJENNOMFØRING. 

2. Forskjellen på RAPPORT og UTSKRIFT. Laste opp logo.

3. Fornuftig bruk av FILOVERSIKT

10.00  PAUSE (15 minutter)

10.15  Kurset fortsetter
4. Bruk av HENVENDELSER. Registrere avvik, inkludere i rapport

5. Bruke OPPFØLGING

6. Bruke ÅRSHJUL

11.15  PAUSE (45 minutter)

12.00  Kurset fortsetter

7. Ny gjennomgang av kontrollpunkter (fra SKOLEKONTO)

8. Lage egne punkter i GRUNNLAG, GJENNOMFØRING og KONTROLL.

9. Bruken av systemet for lærere og skolestyremedlemmer.

13.00   Kurset er slutt.


Pris

Deltakere fra skoler som er medlem i interessorganisasjonen for kristne skoler, Kristne Friskolers Forbund (KFF), betaler kr 500,-. 
Dersom man samtidig melder på flere deltakere fra samme skole, gis det 40% rabatt for deltakerne ut over den første.

Deltakere fra skoler som ikke er medlem i interesseorganisasjonen for kristne skoler, f.eks. deltakere fra Steinerskoler, Montessoriskoler eller andre friskoler som har kjøpt lisens for bruk av internkontrollsystemet IK-friskole, betaler kr 700,-.
Her gjelder også 40% rabatt for deltakere ut over den første, forutsatt at alle deltakerne meldes på i samme påmeldingsrunde.


Påmelding

Vi bruker påmeldingssystemet Checkin for registrering av påmelding og utsendelse av faktura for deltakeravgift. 
Maksimalt antall deltakere: 25. Påmeldte blir satt på venteliste når maks antall deltakere er nådd. Den påmeldte får beskjed om dette.

Påmelding til kurs for viderekomne desember: Chekin - kurs tirsdag 06.12.2022. 

 

Powered by Cornerstone