Kurs i bruk av IK-friskole

IK-friskole er et internkontrollsystem som hjelper skolene til å oppfylle kravet om internkontroll i friskoleloven § 5-2a. Her gis informasjon om kurs i bruken av systemet. Kursdatoer: 15.04, 21.06 og 22.06.
2021-04-01

IK-friskole er et nettbasert internkontrollsystem. Pålogging til skjer her: https://ik-friskole.no  . Brukernavn er en e-postadresse. Hvis du vet at du er registrert som bruker, men mangler passord, kan du lage nytt passord ved å bruke funksjonen Glemt passord.

Før 01.01.2021 ble systemet kalt KFF-KSS, se artikkel på KFFs nettside: IK-friskole har erstattet KFF-KSS

Kursene i vårhalvåret 2021 gjennomføres som såkalte webinarer. Det er som et nettmøte på Teams.
 

Datoer for kurs våren 2021

Kurs for nybegynnere eller relativt uerfarne:Torsdag 15. april og mandag 21. juni.
Kurs for "viderekomne" (de som har jobbet litt med systemet): Tirsdag 22. juni.

 

Kurs for nybegynnere torsdag 15. april og mandag 21. juni.

Kurs-sted
Nettmøte. Deltakere får e-post med en lenke for å knytte seg til nettmøtet/kurset i Teams. 

Innhold
Kurset gir innføring i bruken av internkontrollsystemet IK-friskole (tidligere kalt kvalitetssikringssystemet KFF-KSS). 

Hvem er kurset for?

Kurset er for den eller dem som skal bruke IK-friskole som en del av sitt arbeid ved skolen. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av IK-friskole, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. Det anbefales at arbeidet med IK-friskole ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. Kurset kan også være aktuelt for styremedlemmer siden loven fastslår at det er styrets system selv om det praktiske arbeidet nødvendigvis først og fremst vil bli utført av ansatte.

Arbeidsmåte

Kurset foregår digitalt, og mye vil handle om at kursleder demonstrerer bruken av systemet. Men selv om alt foregår via skjerm, legges det opp til at dialog skal være mulig. Spørsmål kan stilles muntlig eller skriftilig i chat- vinduet. Kursleder setter fokus på områder hvor det ofte avsløres at skolens praksis ikke er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

Deltakerne bør helst ha en bred skjerm med plass til flere vinduer samtidig, eventuelt ha to skjsermer tilknyttet PC-en. Man kan også bruke to bærbare PC-er. Det er nemlig en stor fordel om deltakerne er påkoblet skolens konto i IK-friskole og prøver ut de funksjonene som blir demonstrert. Den ene skjermen (det ene vinduet) kan vise Teams og være redskapet for dialog i kurset, mens den andre skjemen (det andre vinduet) viser innholdet i IK-friskole. 

Det er da viktig at deltakerne prøver å logge seg på IK-friskole i forkant av kurset slik at alle vet om de har rett brukernavn og passord. Er der problemer med pålogging, ta kontakt med Helge Vatne i KFF på e-post:  vatne(krølltegn)kff.no. 

Kursmateriell

Kurset innledes med en presentasjon av lovkravet. PowerPoint-presentasjonen som brukes i kurset, kan lastes ned her. 
 

Program
09.00   Kursstart. 
            Innledning om lovkravet i friskoleloven § 5-2 A.
            Generelt om internkontrollsystemet
            Modul Skoledrift – Kontroll

10.00  PAUSE (15 minutter)

10.15  Andre økt.
           Mer om modul Skoledrift – Kontroll
           
Modul Skoledrift – Gjennomføring 
           Modul Skoledrift – Grunnlag

11.15  PAUSE (45 minutter)

12.00  Tredje økt.
           Mer om bruken av internkontrollsystemet.
           Hovedmenyen: Utskrift, Rapport, Filoversikt, Oppfølging mm..

13.00   Kurset er slutt.


Pris
KFFs medlemsskoler betaler kr 600,- for inntil to deltakere. For 3 eller 4 deltakere betaler skolen tilsammen kr 1200,-. 
Andre skoler betaler kr 900,- for inntil to deltakere. For 3 eller 4 deltakere betaler skolen tilsammen kr 1800,-.

Hvis skolen ønsker at flere enn 4 fra skolen skal delta, må det gjøres en særskilt avtale med KFF.


Påmelding
Påmelding til kurs for nybegynnere torsdag 15.04.2021:  Kurset er fulltegnet, påmelding avsluttet. 
Vi begrenser deltakelsen til 20 skoler.

Påmelding til kurs for nybegynnere mandag 21.06.2021 legges ut senere.

 

 

Kurs for viderekomne tirsdag 22. juni

Kurs-sted
Nettmøte. Deltakere får e-post med en lenke for å knytte seg til nettmøtet/kurset i Teams. 

Innhold
Kurset gir opplæring i bruk av internkontrollsystemet IK-friskole (tidligere kalt kvalitetssikringssystemet KFF-KSS) utover det som gis som innføring i enkel bruk av systemet.. 

Hvem er kurset for?

Kurset er for den eller dem som har allerede har et visst kjenneksap til IK-friskole. Deltakere på kurset kan være skoleledere, den ansvarlige på skolen for oppdatering og bruk av IK-friskole, medlemmer i en eventuell kontrollgruppe mm. Det anbefales at arbeidet med IK-friskole ikke blir en arbeidsoppgave i skolen som kun rektor eller inspektør har kjennskap til. 

Arbeidsmåte

Kurset foregår digitalt, og mye vil handle om at kursleder demonstrerer bruken av systemet. Men selv om alt foregår via skjerm, legges det opp til at dialog skal være mulig. Spørsmål kan stilles muntlig eller skriftilig i chat- vinduet.   

Deltakerne bør helst ha en bred skjerm med plass til flere vinduer samtidig, eventuelt ha to skjsermer tilknyttet PC-en. Man kan også bruke to bærbare PC-er. Det er nemlig en stor fordel om deltakerne er påkoblet skolens konto i IK-friskole og prøver ut de funksjonene som blir demonstrert. Den ene skjermen (det ene vinduet) kan vise Teams og være redskapet for dialog i kurset, mens den andre skjemen (det andre vinduet) viser innholdet i IK-friskole. 

Det er da viktig at deltakerne prøver å logge seg på IK-friskole i forkant av kurset slik at alle vet om de har rett brukernavn og passord. Er der problemer med pålogging, ta kontakt med Helge Vatne i KFF på e-post:  vatne(krølltegn)kff.no.


Program
09.00   Kursstart. 

1. Gjennomgang av systemet med parallelle punkter i GRUNNLAG, GJENNOMFØRING og KONTROLL. Fokus på maler i GRUNNLAG og GJENNOMFØRING.

2. Forskjellen på RAPPORT og UTSKRIFT. Laste opp logo.

3. Fornuftig bruk av FILOVERSIKT

10.00  PAUSE (15 minutter)

10.15  Kurset fortsetter
4. Bruk av henvendelser. Registrere avvik, inkludere i rapport

5. Bruke OPPFØLGING

6. Bruke ÅRSHJUL

11.15  PAUSE (45 minutter)

12.00  Kurset fortsetter

7. Ny gjennomgang av kontrollpunkter (fra SKOLESIDE)

8.Lage egne punkter i GRUNNLAG, GJENNOMFØRING og KONTROLL.

9. Bruken av systemet for lærere og skolestyremedlemmer.

13.00   Kurset er slutt.

Pris
KFFs medlemsskoler betaler kr 600,- for inntil to deltakere. For 3 eller 4 deltakere betaler skolen tilsammen kr 1200,-. 
Andre skoler betaler kr 900,- for inntil to deltakere. For 3 eller 4 deltakere betaler skolen tilsammen kr 1800,-.

Hvis skolen ønsker at flere enn 4 fra skolen skal delta, må det gjøres en særskilt avtale med KFF.

Påmelding
Lenke til påmeldingsskjema legges ut senere.

 

Powered by Cornerstone