Retting utført - krd på vg2

Elever ved kristne, videregående skoler har møtt vanskeligheter når de søker høyere utdanning via søkerportalen og prøver å hente inn elektronisk vitnemål fra vitnemålsdatabasen. Feilen skal nå være rettet.
2023-05-10


Tidligere i vår har det vært slik at kontrollmotoren som kontrollerer vitnemålet, ikke har telt med faget kristendomskunnskap (fag med fagkode KRI...). Eleven har derfor ikke fått lastet inn vitnemål fra Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) i sin søknad som sendes via søkerportalen. 

KFF tok opp dette problemet med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet bekreftet disse feilene: 

  • På grunn av en feil i de yrkesfaglige kontrollene som brukes ved import av vitnemål i NVB, så blir ikke KRI-koder talt med ved kontroll av yrkesfaglig fordypning. 
  • Fagkodene KRI1022 og KRI1024 er meldt som ønske av brukere av NVB.

Nå skal  feilene være rettet, og fagkodene KRI1022 og KRI1024 fungerer.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) meldte tidligere at øvrige KRI-koder som mangler i kontrollmotoren, blir lagt inn dersom de er godt nok dokumentert og dersom NVB har kapasitet til å få fagkodene inkludert i systemet. 

KFF vet på nåværende tidspunkt om dette er gjort. Meld gjerne fra til oss om erfaringene deres!

 

Følgende informasjon er ikke lenger så relevant, men vi tar dt med likevel: 

HK-dir informerer også om dette:

  • Dersom et vitnemål på grunn av mangler i kontrollmotoren ikke kan lagres som elektronisk kopi i NVB, kan søkeren selv laste opp bilde av papirvitnemålet i søknaden. Det er gode forklaringer på når og hvordan dette eventuelt kan/skal gjøres i søkeportalen og på Samordna Opptak sine nettsider. 
  • I tillegg vil søkere som har krysset av for at de er avgangselever i år og som ikke har elektronisk vitnemål innen utgangen av juni, motta en melding på sms og e-post med informasjon om at de må laste opp dokumentasjonen selv når de ikke har elektronisk vitnemål.
  • Det går også ut melding til alle søkere før 1. juli-fristen med påminnelse om at søker selv er ansvarlig for å passe på at vitnemål fra videregående skole er tilgjengelig for sin saksbehandler senest 1. juli, og at man må laste opp dokumentasjon selv dersom man ikke har elektronisk vitnemål.

HK-dir mener det «ikke er sannsynlig at søkere med videregående opplæring fra en kristen (eller annen privat) skole med læreplan godkjent av Utdanningsdirektoratet, med utgangspunkt i opplastede vitnemål, blir vurdert for opptak til høyere utdanning på en annen eller mindre fordelaktig måte enn søkere fra f.eks. en offentlig videregående skole som søker med elektroniske vitnemål».

Powered by Cornerstone