KFF

Sekretariatet i KFF

2005-07-19

E-post: post[at]kff.no*
Tlf. 22 82 35 80
Adresse: Storgt. 10 B, 0155 OSLO

 

Jan Erik Sundby
Generalsekretær
Tlf: 22 82 35 80 eller 971 13 257 E-post: sundby[at]kff.no*

Jan Erik Sundby er utdannet sivilagronom og har bakgrunn som lektor og siden rektor ved Tomb videregående skole. Han har vært ansatt i Blå Kors med blant annet ansvar for skolevirksomheten og har vært kirkeverge i 10 år. Han har også politisk erfaring fra kommune og fylkesnivå og var statssekretær i landbruksdepartementet i Bondevik I.


Lars Eirik Sandvik
Kvalitetsrådgiver
Tlf: 22 82 35 80 E-post: sandvik[at]kff.no *

Lars Eirik Sandvik har arbeidet som lærer ved både offentlige grunn- og videregående skoler og kristen videregående skole. Han har også vært kretssekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband i mange år og arbeidet i Arbeidsmarkedsetaten. Kvalitetsrådgiverens arbeid er hovedsaklig rettet mot kursing og veiledning av medlemsskoler og andre friskoler i spørsmål knyttet til kvalitetssikring etter privatskoleloven § 5-2.

 

Signe Sandsmark 
Seniorrådgiver
Tlf: 22 82 35 80 E-post: sandsmark[at]kff.no*

Signe Sandsmark har vært avdelingsleder for skole- og barnehageavdelingen i Norsk Luthersk Misjonssamband. Hun har tidligere vært lærer i grunnskolen og akademilektor i pedagogikk ved Norsk Lærerakademi. Hun har også en PhD-grad i pedagogisk filosofi fra University of London.


* Erstatt [at] med @ når e-postadressen brukes.

Powered by Cornerstone