Gratis SFO ved friskoler

Stortinget har vedtatt gratis SFO for elever i 1. og 2. klasse ved kommunale grunnskoler. Friskoler kan søke om tilskudd for å kunne gjennomføre tilsvarende ordninger. Søknadsfrist 1. oktober.
2023-08-07

Retten til gratis SFO er tatt inn i forskrift til opplæringsloven (som gjelder for kommunale grunnskoler, ikke friskoler). Les om moderasjonsordningene ved de kommunale grunnskolene her: Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO)

Det er opprettet en tilskuddsordning som private grunnskoler med rett til statstilskudd kan søke på for å kunne tilby de samme moderasjonsordningene. Søknadsfrist 1. oktober. Les om tilskuddsordningen her: Tilskudd til gratis SFO og redusert foreldrebetaling i SFO ved private grunnskoler (udir.no) 

Merk at den private grunnskolen med rett til statstilskudd ikke har plikt til å tilby moderasjonsordning, og elevene har ikke en definert rett til gratis SFO. I friskoler er dette en ordning som friskolen kan velge å tilby.

Dersom det søkes om mer midler enn det som er avsatt i Statsbudsjettet, vil de frittstående grunnskolene kun få utbetalt en prosentvis del av det moderasjonsordningen faktisk koster skolen.

Merk at søknadsfristen 1. oktober er absolutt. Udir gir ikke unntak fra fristen.

 

 

Powered by Cornerstone