To nye ansatte i KFF

Anna Jakobsen og Audun Raen starter opp som nyansatte rådgivere i KFF i august. Begge har høy kompetanse, ledererfaring fra medlemsskoler i KFF og et varmt hjerte for friskolesaken.
2023-05-12
Anna Jakobsen og Audun Raen

 

Anna Jakobsen og Audun Raen har begge takket ja til stillinger i KFF-sekretariatet, og begge kommer på plass i august. Med disse to ansettelsene er det lagt opp til at sekretariatet skal bestå av fire faste stillinger, og det er tatt hensyn til dagens personalsituasjon.

Anna Jakobsen er opprinnelig fra Sverige, men har bodd i Oslo de siste 20 årene. Hun starter som seniorrådgiver i KFF 21. august. Anna har jobbet 10 år ved Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt, hvor hun i dag er daglig leder. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø og Manchester University, og hun har tidligere arbeidet som seniorskattejurist i Skattedirektoratet. Som mor til tre barn som alle går eller har gått på en kristen friskole, er hun varmt engasjert for kristne grunnskoler og videregående skoler selv om hun ikke har arbeidserfaring fra slike skoler. 

Annas arbeidsoppgaver i KFF vil i hovedsak knyttes opp mot internkontrollsystemet IK-friskole og spørsmål om regelverk, men som for alle ansatte i KFF, der vil alltid være stor bredde i oppgaver som må løses.

Audun Raen kommer fra Birkeland i Agder og vil være ansatt i KFF fra 1. august. Han er nå rektor ved Drottningborg videregående skole og er derfor godt kjent med friskoleområdet, og særlig da skoler godkjent som videregående skoler med internat . Han er utdannet lærer med master i pedagogikk og har også erfaring fra annen skolevirksomhet, bla. som rektor ved den norske skolen i Peru, skolestyreleder ved Drottningborg ungdomsskole og ved Hesnes montessoriskole. Audun har i flere år fram til nå sittet i KFFs styre. 

Audun og Anna vil bli grundigere presentert senere, blant annet på skolelederkonferansen til høsten. Vi ønsker begge hjertelig velkommen og ser fram til en styrking av sekretariatet etter ferien!

Powered by Cornerstone