Støtte til gratis SFO-tid i friskoler

Udir melder at friskoler kan søke om tilskudd som bidrar til at skolefritidsordningen (SFO) ved en frittstående grunnskole kan tilby 12 timer gratis SFO og redusert foreldrebetaling på lik linje med offentlige skoler.
2022-03-10

Søknadsfrist 01.09.2022.

Se informasjon på Udirs nettside Tilskudd til gratis SFO og redusert foreldrebetaling i SFO ved frittstående grunnskoler (udir.no). Elektronisk søknadskjema vil bli publisert på denne nettsiden nærmere søknadsfristen.

Tilskuddet skal kompensere for friskolens tapte inntekter dersom de velger å tilby 12 timer gratis SFO på 1. trinn, og ved redusert betaling for elever på 1.–4. trinn. Vedtak om tildeling er gyldig for ett SFO-år. Det må sendes inn ny søknad hvert år.

Forutsetninger for å søke:
Skolen er godkjent etter friskolelova og driver SFO som tilleggsvirksomhet etter økonomforskrifen til friskolelova. Ordningen omfatter også Den tysk-norske skolen og Den franske skolen i Oslo dersom de driver egen SFO.
Elever på første trinn får 12 timer gratis SFO og/eller det er tilbud om redusert foreldrebetaling på 1.–4. trinn.
Foreldrebetalingen for en SFO-plass utgjør maksimalt 6 % av husholdets samlede inntekt. Redusert foreldrebetaling forutsetter at foreldrene samtykker til å gi skolen informasjon om inntekt.

Udir gir mer utfyllende informasjon på sin nettside (lenke ovenfor). Her er det også link til et regneark for beregning av størrelsen på refusjonen.


 

Powered by Cornerstone