Midler til arbeid med læreplaner

Alle friskoler skal i sommer ha mottatt brev fra Udir med en tildeling av kr 2.551,- per skole for arbeid med nye læreplaner. Tilskuddet kommer som resultat av et innspill fra friskoleorganisasjonene i budsjettbehandlingen i fjor høst. Vi ba om midler til arbeid med egne læreplaner parallelt til at staten bruker minst 150 mill. kr på fagfornyelsen.
2020-07-03

Vi hadde håpet på andre gjennomslag i vårt budsjettinnspill hvor vi særlig la vekt på behovet for opptrapping av kapitaltilskuddet. Det hadde ikke politikerne ikke penger til. Det eneste punktet som ga uttelling var imidlertid 1,5 mill kr til arbeid med nye læreplaner.

KD har vært i kontakt med oss om fordeling av midlene, og vi har foreslått at noe også fordeles på skole slik skoler uten tilknytning til noen organisasjon ikke faller helt utenfor. Det er denne løsningen som resulterer i denne tildelingen.

Udir ber ikke om spesiell rapportering av hvordan dette beskjedne beløpet anvendes. Hvis noen lurer på om skolen har hatt kostnader knyttet til læreplaner som er en del av synliggjøringsgrunnlaget, kan vi vise til kontingenten til KFF. Det er lagt ned betydelig arbeid med læreplanene og arbeidet er ikke avsluttet.

KFF minner sine medlemmer om å svare KFF på spørreskjemaet om bruk av læreplaner og diverse tillegg. 

 

Powered by Cornerstone