Enighet om arbeidstid i skolen

KS og lærerorganisasjonene har etter forhandlinger blitt enig om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.
2022-01-18

SFS 2213 har ved de siste revisjonene blitt videreført uten endringer. KS mener endringene vi nå har blitt enige med lærerorganisasjonene om, er viktige og svarer på noen av utfordringene skolesektoren har. Den nye avtalen gir forenklinger og modernisering som vil gjøre den enklere å praktisere og som stimulerer til en praksis mer i tråd med nytt læreplanverk.

Du kan  lese mer om avtalen her.

Powered by Cornerstone