Taper kommuner og fylkeskommuner når friskoler etableres?

Ved etablering av private grunnskoler eller videregående skoler er det ikke uvanlig at politikere som er kritiske til en friskoleetablering hevder at kommunen/fylkeskommunen taper penger når friskolen starter opp. Har disse politikerne rett i sine påstander?
2015-12-16

Her er et notat, skrevet i desember 2015, som forklarer hva som skjer med de statlige overføringene til kommuner og fylkeskommuner.

Powered by Cornerstone