KFF

Taper kommuner og fylkeskommuner når friskoler etableres?

Ved etablering av private grunnskoler eller videregående skoler er det ikke uvanlig at politikere som er kritiske til en friskoleetablering hevder at kommunen/fylkeskommunen taper penger når friskolen starter opp. Har disse politikerne rett i sine påstander?
2015-12-16

Her er et notat, skrevet i desember 2015, som forklarer hva som skjer med de statlige overføringene til kommuner og fylkeskommuner.

Powered by Cornerstone