Endringer i bl.a friskoleloven, behandling av personopplysninger

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter. Forslagene gjelder behandling av personopplysninger med grunnlag i disse lovene. Høringsfrist var 04.01.2021. KFF har sendt høringsuttalelse.
2021-01-01

Informasjon om høringen på Kunnskapsdepartementets nettside Høring Endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Behandling av personopplysninger.

KFFs høringsuttalelse kan leses her.

 

 

 

 

Powered by Cornerstone