Høring om endring av forskrift om klage på vurdering

KFF har sendt inn høringsuttalelse om forslag til endringer i friskoleforskriftens kapittel om klage på vurdering.
2020-08-19

I tittelen på høringen oppgis bare forskrift til opplæringsloven, men forslaget gjelder også endring av kapittel 5 i forskrift til friskoleloven.

Se Udirs nettside

Høringen ble besvart digitalt, se dette høringsdokumentet.

Høringsfristen var 31.08.2020.

KFF sendte inn denne høringsuttalelsen.

Powered by Cornerstone