Strømstøtte til internatskoler!

Endelig en gladmelding om strøm: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har snudd og har nå valgt å gi strømstøtte til internatskoler.
2022-09-15

- Endelig kan vi komme med en gladmelding om at finansminister Vedum har snudd og har nå valgt å gi strømstøtte til driften av internat. Vi skulle gjerne sett at alle friskoler får strømstøtte, men dette er et lite steg i riktig retning. Det er vi glade for, sier genrealsekretær Jorunn Hallaråker Heggelund.

Det er Vårt Land som omtaler saken i artikkelen Vedum kjem med straumhjelp til internatskular - innlemmar dei i statleg støtteordning – Vårt Land (vl.no)

«Leiaren i Senterpartiet og finansministeren har lytta til naudropa frå dei vidaregåande skulane som også driv internat. Difor endrar regjeringa ei statleg støtteordning», skriver Vårt Land.

Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider har ikke oppdatert når ny søknadsfrist er, men slik det ser ut i VL-artikkelen, er det samme vilkår som sist som gjelder, – altså at man selv eller skolens eier står registrert i frivillighetsregisteret.
Se Lotter- og stiftelsestilsynets nettside  Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner 
 

Powered by Cornerstone