Faggrupper i KFF

Under finner du en oversikt over faggruppene. Lenke og passord er sendt påmeldte skoler. Det er fortsatt mulig å delta i en faggruppe, send e-post til koordinator eller olausson@kff.no
2021-04-08

 

FAGGRUPPER:

KFF ønsker å legge til rette for at skolene kan samarbeide i faggrupper. Under finnes en oversikt over gruppene med koordinatorer (det er noen grupper som mangler koordinatorer). Lenke til møtene er den samme som første gang. Send e-post til koordinator eller olausson@kff.no for å få tilsendt ny lenke. Tidspunkt legges inn her etter at faggruppene har landet dette. Om du ønsker å bli med i en faggruppe, send e-post til fagkoordinator eller møt opp på det neste faggruppemøte. 

GRUNNSKOLE:

REALFAG: Ulrik Helleland, e-post: ulrik.helleland@samfundet.org

Tidspunkt for møtene: 

ENGELSK OG NORSK: 

SAMFUNNSFAG:  

KROPPSØVING: 

KRLE: Sidsel Høland Olausson, e-post: olausson@kff.no

Neste møtet blir i mai/juni, dato ikke satt. 

KUNST- OG HÅNDVERK: 

ANDRE FREMMEDSPRÅK: Kristin Dahl, e-post: kristin@lorenskogfriskole.no

VIDEREGÅENDE SKOLE

NATURFAG: 

ENGELSK: Kristian Lid, e-post: kristian.lid@tryggheimforus.no

Tidspunkt for møtene: 

NATURBRUK: Svanhild Øpstad, e-post: sopstad@val.vgs.no

NORSK: Leif Andre Løkke, e-post: leif.lokke@hnhvgs.no

Tidspunkt for møtene: 

ANDRE FREMMEDSPRÅK: Gunhild Obrestad, e-post: gobrestad@tryggheim.no

Tidspunkt for neste: Torsdag 6. mai kl. 15.15-16.00.

KRISTENDOMSKUNNSKAP: Jonny Iversen, e-post: j.iversen@kvs-lyngdal.no

Tidspunkt for møtene: 

MATEMATIKK: 

 

 

   
Powered by Cornerstone