Forelesning og faggrupper i KFF

Forelesningen "Å lære å lære" av Lisbeth Brevik, førsteamanuensis ved UIO, kan sees på Vimeo. Lenke og passord er sendt påmeldte skoler. Under finner dere en oversikt over faggruppene. Det er fortsatt mulig å delta i en faggruppe.
2020-09-08

Å LÆRE OG LÆRE, FORELESNING AV LISBETH BREVIK HOLDT 3. SEPTEMBER 2020. 

Lenke til forelesning med passord er sendt ut til skolene som var påmeldt. Dersom du ønsker å få tilsendt lenke og passord til din skole, send e-post til olausson@kff.no. 

NB: KFF planlegger ny forelesning onsdag 13. januar kl. 14.00-16.00. Tema: Tro og fag. 

FAGGRUPPER:

KFF ønsker å legge til rette for at skolene kan samarbeide i faggrupper. Under finnes en oversikt over gruppene med koordinatorer. Lenke til møtene er den samme som første gang, og ble også sendt til de påmeldte skolene 8. september. Tidspunkt legges inn her etter at faggruppene har landet dette. Det er kommet ønske fra noen grupper om vi kan samkjøre datoer for møter. Legg gjerne møtene til tidspunkt som andre faggrupper har slik at lærerne fra samme skoler er på møter samtidig. Om du ønsker å bli med i en faggruppe, send e-post til fagkoordinator eller møt opp på det neste faggruppemøtet. 

GRUNNSKOLE:

REALFAG: Ulrik Helleland, e-post: ulrik.helleland@samfundet.org

Tidspunkt for møtene: 

ENGELSK OG NORSK: Sidsel Høland Olausson, e-post: olausson@kff.no

Tidspunkt for møtene: Torsdag 22. september kl. 15.00-16.00. Vi deler gruppa. Spikrer møteplan. Finner nye koordinatorer. 

SAMFUNNSFAG OG KRLE: Sidsel Høland Olausson, e-post: olausson@kff.no

Tidspunkt for møtene: 24. september kl. 15.00-16.00. Tema: Å lære å lære. Vi lager en plan for høsten. 

KROPPSØVING: Martin Egil Fuglestad, e-post: mfuglestad@tryggheim.no

Tidspunkt for møtene: fredag 25.september kl 1045-1130.

KUNST- OG HÅNDVERK: 

Tidspunkt for møtene: 

ANDRE FREMMEDSPRÅK: Kristin Dahl, e-post: kristin@lorenskogfriskole.no

Tidspunkt for møtene: Klokkeslett: 15.30-16.15, dato: 15.oktober og 19.november.

VIDEREGÅENDE SKOLE

NATURFAG: Jan Erik Sundby, e-post: sundby@kff.no

Tidspunkt for møtene: 

ENGELSK: Kristian Lid, e-post: kristian.lid@tryggheimforus.no

Tidspunkt for møtene: 

NATURBRUK: Svanhild Øpstad, e-post: sopstad@val.vgs.no

Tidspunkt for møtene: 

15.oktober kl.14.30-15.30. Tema: Å lære å lære

26.november kl 14.30-15.30. Her ønsker vi å dele i mindre grupper. Forslag til grupper: 1.Spes.ped,2. Programfag vg1 (Kanskje dele dei to programfaga) 3. Inspektører. Tema: Ideutveksling tverrfaglige temaer

NORSK: Leif Andre Løkke, e-post: leif.lokke@hnhvgs.no

Tidspunkt for møtene: 

ANDRE FREMMEDSPRÅK: Gunhild Obrestad, e-post: gobrestad@tryggheim.no

Tidspunkt for møtene: 

Torsdag 15.okt kl 15.15 -16

Torsdag 19.nov kl 15.15 -16

Tema for første samling: Å lære å lære.Lærerne blir utfordret til å ha fem minutters innledning om læringsstrategier.

Tema for andre samling: Tro-fag: synliggjøring av verdigrunnlaget vårt.

KRISTENDOMSKUNNSKAP: Jonny Iversen, e-post: j.iversen@kvs-lyngdal.no

Tidspunkt for møtene: 

MATEMATIKK: Sidsel Høland Olausson, e-post: olausson@kff.no

Tidspunkt for møtene: 15.oktober kl. 14.30-15.30

 

   
Powered by Cornerstone