Resultater fra valgene på Representantskapsmøtet 2020

Representantskapsmøtet i KFF ble gjennomført som en del av den digitale Skolelederkonferansen 2020. Her er resultatene fra valg av styreleder i KFF, ordfører for Representantskapsmøtet, varaordfører for Representantskapsmøtet, valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret og valg av valgkomité.
2020-10-23

 

Valg av styreleder
Morten Thomassen ble valgt.

Valg av representantskapsmøtets ordfører
Lars Dahle ble valgt

Valg av representantskapsmøtes varaordfører
Nils-Tore Sagen Mosvold ble valgt.

Valg av styremedlemmer         
Laila Eidsheim Flaa     Valgt for 4 år
Audun Raen                 Valgt for 4 år
Birger Danielsen           Valgt for 4 år
Elisabeth Thielemann   Valgt for 2 år

Valg av varamedlemmer til styret      
Brynhild Samuelsen     1. varameldem
Raimo Hansen              2. varamedlem
Lars Kongsvik               3. varamedlem
          
Valg av valgkomite         
Asle Ystebø          Valgt som fast medlem
Jørn Heggestad    Valgt som fast medlem
Hilde Sætrang       Valgt som fast medlem
Mari Kolltveit          Valgt som fast medlem
Harald Voster         Varamedlem
Olav Sollid              Varamedlem
 

Powered by Cornerstone