Ny ordning for tilskudd til digitale læremidler

Udir presenterer nå den nye tilskuddsordningen som friskoler kan søke på for å dekke kostnader til innkjøp av digitale læremidler.
2020-10-20

Udir omtaler ordningen som "Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur og utstyr for frittstående grunn- og videregående skoler". Tilskuddet skal stimulere til innkjøp av digitalt utstyr, infrastruktur, fellesløsninger og digitale læremidler. 

Les om ordningen på Udirs nettside.

Her er informasjon om ordningen, om hvem som kan søke, støttebeløp og kriterier for å få tilskudd.

I Udirs artikkel er der lenke til søknadsskjema.

Powered by Cornerstone