Mer korona-midler til friskoler

Regjeringen melder at friskoler skal få kompensasjon for merutgifter som følge av covid-19. Skolene får et tilskudd pr elev som tilsvarer kompensasjonen som offentlige skoler har fått. Fredag 20.11 kom det melding fra KD om at det kommer ytterligere 50 mill.kr. til smitteverntiltak til friskolene i tillegg til de 40 mill.kr som vi ble informert om 29.oktober.
2020-11-26

De 50 millionene kom i forbindelse med de siste korrigeringene i budsjettet for 2020 og gjelder for i år. Det betyr at det kommer til sammen 2.000 kr. per elev. Så langt vi vet blir det en tildeling på grunnlag av elevtall og at det ikke blir noen spesielle krav til rapportering. 

KFF vil sjekke med Kunnskapsdepartementet om disse midlene kan brukes på SFO. 

Kunnskapsdepartementets pressemelding om saken kan leses på Regjeringen.no.

I meldingen fra KD kan vi lese følgende:

´"Regjeringen legger til grunn at også frittstående grunnskoler og videregående skoler skal kompenseres for merutgifter som følge av covid-19 på om lag samme nivå per elev som i den offentlige skolen. Derfor foreslår regjeringen en bevilgning til friskolene på 40 millioner kroner for første halvår 2021. Dette inkluderer også kompensasjon til Den franske skolen og Den tysk-norske skolen i Oslo. Kompensasjonen gis som et likt tilskudd per elev.»

KFF  synes det er bra at KD har en enkel tildelingsmetode. For den enkelte skole betyr dette at noen vil få tilfredsstillende dekning, mens andre vil komme til kort. Vi mener det også må være en åpning for at skoler som rammes særlig hardt av et smitteutbrudd, bør få en særskilt støtte basert på de konkrete forholdene. 

Powered by Cornerstone