Strømstøtte til vurdering

(Oppdatert artikkel 14. mars) Mange friskoler rammes hardt av økte strømpriser.
2022-02-25

Vårt Land skriver om friskoler som opplever voldsom økning av utgifter til strøm (papiravisen 03.02.2022): Friskole frykter nedbemanning etter dyr strøm.

I Vårt Lands artikkel har KD et litt mer imøtekommende svar, men realiteten er fortsatt at stømstøtteordnninger for friskoler ikke finnes. KD sier at det er et budsjettspørsmål, noe som dog viser at støtteordninger i teorien kan være mulig. 

KFF tok saken med strømstøtte opp med KD på embetsplan på et møte 7. mars. Vi merker oss at KD er i tenkeboksen når det gjelder hva slags ordning som kan anvendes for friskolene. Vi mener at ordningen som nå er innført for frivillig virksomhet kan kopieres for friskolene. Det vil i så fall bety at det er skoler i gitte kommuner med stor prisøkning som kan søke og at kostnadene må dokumenteres. KD sitt embetsverk lover ingen ting, men det at de er opptatt av problemstillingen gjør oss noe optimistiske og gir en forventning om at det kan komme noe på dette i revidert budsjett. 

Støtteordningen som gjelder frivillig virskomhet ser også ut til å passe for friskoler som er registrert i frivillighetsregisteret eller som eies av organisasjon som har slik registrering. Da er det eier som må søke for sine enheter. Vi har hørt fra skoler som har fått tilbakemelding om at ordningen ikke ment for skoler. Dette er rett og slett uklart sett i forhold til regelverket. Vi arbeider for en egen ordning fordi frivillig-ordningen ikke vil kunne gjelde alle friskoler.

Økningen i strømpriser rammer litt ulikt utover landet. For noen av de som rammes, kan konsekvensene bli store, jf. Vårt Lands artikkel. KFF og de andre friskoleorganisasjonene følger saken.

Tonje Brenna har svart i Stortinget blant annet dette på et spørsmål fra Margret Hagerup (H) spørsmål om strømstøtte:

Tilskuddet til private barnehager og skoler baserer seg på utgiftene i offentlige barnehager og skoler, som på dette tidspunktet heller ikke er omfattet av egne strømstøtteordninger. Premisset i representantens spørsmål er med andre ord feil.
....
Tilskuddet til private skoler godkjent etter friskoleloven er basert på gjennomsnittlige driftsutgifter per elev i den offentlige skolen to år tidligere. Tilskuddssatsene er nasjonale og gjenspeiler derfor ikke regionale forskjeller i kommunenes utgifter til skoledrift. Ettersom private skoler mottar tilskudd direkte fra staten, har ikke den enkelte kommune eller fylkeskommune ansvar for å eventuelt å kompensere for høye strømutgifter.

Regjeringen følger situasjonen i strømmarkedet tett og hvilke konsekvenser det får for ulike sektorer. Eventuelle nye støtteordninger er et budsjettspørsmål som regjeringen må komme tilbake til.

 

Hele spørsmålet fra Hagerup og svaret ligger her.

Powered by Cornerstone