Sommerskole i kommunal regi

Regjeringen gir kommunene midler til å drive sommerskole. Friskoleorganisasjonene har stilt det vanlige spørsmålet: Hva med friskolene her?
2021-02-22

Kunnskapsdepartementet opplyser på sine nettsider at kommunene vil få 500 millioner kroner i år for å kunne tilby sommerskole. Målet er å gi flere unge en arena der de kan være med i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i årets sommerferie."Dette kan også gi nye muligheter til de elevene som har behov for å ta igjen tapt progresjon som følge av smitteverntiltakene i skolen", opplyser statsråd Guri Melby, som også opplyser at kommunene kan inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoler, foreninger, leirskoler og andre for å gi elever i grunnskolen et tilbud om sommerskole.

Friskoleorganisasjonene har i møte med Udir spurt om hvordan friskoler kan delta i gjennomføring av sommerskole. Udir gav følgende svar:

Det er satt av 500 millioner kroner til sommerskole i regi av kommunene. Det blir ikke egne midler til friskolene. Sommerskole skal tilbys elever i både offentlige skoler og friskoler. Udir vil bidra til at elever i friskoler får informasjon om dette. 

KFF vil følge opp hvordan Udir ivaretar løftet om informasjon her.

Udirs svar på dette spørsmålet, og svarene direktoratet gav på de andre av friskoleorganisasjonenes spørsmål om regelverk mm, kan leses i artikkelen Møte med Udir 17.02.2021.

Powered by Cornerstone