KFF

Gjennomførte kurs

KFF-KSS kurs 21. november 2017

Det ble avholdt kurs i bruken av KFF-KSS tirsdag 21. november.

Kurs KFF-KSS - Abelia-skoler

Kurs for nye bruker av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS i regi av Abelia, Forum for friskoler.

Kurs i Bergen og Oslo for styremedlemmer i kristne friskoler

Det blir styrekurs i Oslo 14. september og i Bergen 18. september. De er avlyst.

Semesterets siste KFF-KSS-kurs 20. juni

Dette er for de som har tenkt å jobbe litt med systemet før sommerferien, eller etter sommerferien. For gamle og nye brukere.

Kurs for kristendomslærere i vgs

Den årlige samlingen blir 23. - 24. oktober på Gardermoen.

Arbeidsseminar om læreplaner

Alle grunnskolene har fått invitasjon til et seminar 1. juni.

Nytt styrekurs 15. mars 2017

For alle som ikke fikk med seg styrekurs under storoffensiven i høst, er det nå en ny sjanse. Kurset er lagt dagen etter seksjonssamlingen for grunnskolene, med mulighet for både skoleleder og styremedlemmer til å få med seg begge deler.

KFF-KSS-kurs onsdag 19. april 2017

Det forrige KFF-KSS-kurset var det venteliste til, her er neste anledning! Kurset er lagt dagen før seksjonssamlingen for bibelskoler, med mulighet for å få med seg begge både for skoleleder og styremedlemmer.

Seksjonssamlinger våren 2017

Her er datoer og påmeldingslenker for samlingene for grunnskolene, de videregående skolene og bibelskolene.

Neste KFF-KSS-kurs blir 10. januar 2017

Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne.

Skolelederkonferansen 17. - 19. oktober

Påmeldingsliste og program er lagt ut. Dette er årets storsamling for skoleledere og styremedlemmer ved KFFs medlemsskoler.

Ledelse av kristne friskoler

KFF og NLA Høgskolen har et videreutdanningstilbud for ledere i medlemsskolene. Studentene begynte i 2015 og fullfører i 2017.

Kurs for styremedlemmer i kristne friskoler til høsten. Påmelding nå

Til høsten har KFF en storoffensiv for å hjelpe styrene til å drive skolene på en god måte for elevene, foreldrene og eierne.

Nytt KFF-KSS-kurs torsdag 8. september

Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne. Kurset er fullt.

Miniseminar om pensjon i Statens pensjonskasse 21. april og 19. mai

Hvordan synliggjøre en god pensjonsordning? Statens pensjonskasse inviterer KFF-skolene til miniseminar om pensjonsordningen. Skoleledere og de som arbeider med pensjon og lønn er målgruppen. Seminarene holdes på Skoleskipet GANN i Stavanger 21. april og i SPK i Oslo 19. mai.

Kurs om regelverk og reglementer i friskoler 5. april

Kurset er for grunn-, videregående- og kap. 4- skoler som er medlemmer i KFF. Temaer er ordensreglement, inntaksreglement, økonomireglement mm.

Nytt KFF-KSS-kurs 12. april

Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne. Kurset er dagen etter seksjonskonferansen for grunnskolene.

Seksjonskonferanser for de ulike skoleslag i KFF i april

Forslag til program er sendt skolene. Her ligger dato og påmeldingslenker. Meld dere nå! Selma Therese Lyng for grunnskolene om mobbing og blinde flekker.

Servicepersonalkurs 7. - 8. mars

Ferdig program lagt ut her. Vårt populære kurs for servicepersonalet ved alle medlemsskoler nærmer seg. Det blir god tid til erfaringsdeling i faggruppene, og i plenum blir Egil Svartdahl med.

Påmelding supplerende skolelederutdannelse

Her kan KFFs skoleledere melde seg på opplegget som startet på skolelederkonferansen.

Neste års skolelederkonferanse er 17. - 19. oktober

Samme hotell som de siste årene. Sett av datoene for 2016 allerede nå. VI minner også om seksjonskonferansene i mars/april.

Program for høstens skole-lederkonferanse 26.-28. oktober

Ferdig program og påmeldingslenke er lagt ut. Noen politikere er på plass til tirsdagens panelsamtale.

Nytt KFF-KSS-kurs i Oslo 11. november

Vi holder jevnlig små dagskurs på KFFs kontor med innføring i kvalitetssikringssystemet.

Kurs for styremedlemmer i kristne skoler 30. september

Dette blir et dagskurs i Oslo med de vanlige styrekurstemaene, inkludert styrets ansvar for elevenes utbytte av opplæringen. For nye og gamle styremedlemmer og for nye skoleledere.

KFF-kurs 2015-2016

Her er en oversikt over kurs skoleåret 2015/2016 pluss høsten 2016. Sett av datoene nå! Informasjon og påmeldingslister kommer etter hvert.

KFF-kurs 2015

Nedenfor finnes en liste over planlagte kurs både vår og høst 2015, inkludert vårens seksjonsmøter med nye datoer. Legg merke til datoene for høstkursene 2015 nå!

KFF-KSS-kurs mandag 22. juni og tirsdag 8. sept.

Vi holder nye kurs i KFF-KSS rett før og rett etter sommerferien, for nye som skal bruke systemet og for dem som trenger oppfriskning. Det er ikke flaut å gå kurset flere ganger!!

Kurs 12. mai om styrets ansvar for opplæringen i fag

KFF tilbyr igjen et kurs som fokuserer på styrets ansvar for det som er tema for det felles nasjonale tilsynet 2014 - 2017, nemlig skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering.

Powered by Cornerstone