VEILEDNING PÅ DAGSORDEN I SKOLEN

«Kompliserte pedagogisk spørsmål har sjelden sikre svar. (…) Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis.» (Overordnet del, LK20)
2022-10-12

Her kommer veiledning inn i bildet. Veiledning handler om å stille spørsmål som setter den andre i bevegelse – å se egen praksis med nytt lys. Veiledningens hensikt er å styrke mestringskompetansen. NLA Høgskolen ønsker å være en bidragsyter og samarbeidspartner for å få til nettopp dette.

Den nasjonale veiledningsordningen skal sikre en god overgang fra utdanning til yrke ved at nyutdannede lærere får veiledning av en mer erfaren kollega de første årene i yrket. Forskning viser at kvaliteten på veiledningen øker når veiledningen ledes av lærere med formell veilederkompetanse. Dette innebærer at alle skoler trenger lærere med videreutdanning i veiledning. NLA tilbyr videreutdanning i pedagogisk veiledning. Pedagogisk veiledning - NLA

Men veiledning er mer enn veiledning av nyutdannede lærere. Veiledning kan også være en vei til læring og utvikling av profesjonsfellesskapet på skolen. Kollegaveiledning kan beskrives som samhandling satt i system over tid. Kollegaveiledning er en måte jobbe på der man i fellesskap reflekterer over praksis for å utvikle best mulig praksis. Innholdet/tema for kollegaveiledningen kan tilpasses det som er aktuelt for den enkelte skole. NLA Høgskolen Oslo tilbyr kurs i kollegaveiledning, og ønsker å komme i kontakt med friskoler i Oslo og Viken for et samarbeid.

Ta kontakt med prosjektansvarlig Marit Myklebust marit.myklebust@nla.no

Powered by Cornerstone