Udir endrer veiledning ang. særattestasjon

Revisor skal bl.a kontrollere en friskoles elevtelling. Det er revisor som på selvstendig grunnlag avgjør hvilke kontroller som skal gjennomføres, og omfanget/mengden av disse. Dette er nå presisert i et brev fra Udir.
2021-03-09
Powered by Cornerstone