Ingen mobilisering etter RNB

Vi har meldt tidligere at ny mobilisering mot Regjeringens friskolepolitikk kan bli aktuelt dersom Revidert Nasjonalbudsjett ikke retter opp kuttet fra høsten 2023 tilstrekkelig. Friskoleorganisasjonene har nå besluttet at det ikke blir demonstrasjon eller annen markering nå.
2024-04-12

Siden forslag til Statsbudsjett for 2024 ble lagt fram 6. oktober 2023 har KFF og de andre friskoleorganisasjonene arbeidet intest

Aksjonen 8, november 2023 var vellykket. Noen aviser skrev at regjeringen "snudde", jf Vårt Lands artikkel 08.11.2023 Regjeringa snur om friskular: – Har sett i høyreapparatet.  Friskoleorganisasjonene har bestemt at første onsdag i november skal være fast Friskoledag, enten man må protestere eller det er rom for å feire at alternative skoler finnes.

Faktum er at Regjeringen ikke "snudde" 8. november. Men de dreiet i riktig retning. De lovet nye penger i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) våren 2024, uten å si hvor mye.

Nå vet vi hva friskolene får i RNB. Se vår artikkel RNB lagt fram - 94% av kuttet tilbakeføres. På bakgrunn av dette har friskoleorganisasjonene avgjort at det verken blir offentlig demonstrasjon eller offentlig feiring nå i mai. Vi er godt fornøyd med at 94% av kuttet blir tilbakeført. Samtidig handler dette om penger vi trodde vi hadde og spm ble tatt fra oss. Å få tilbake nesten alt av det man trodde man hadde, gir ikke grunn til voldsom feiring.

Noe er vi faktisk svært misfornøyde med. Departementet skriver følgende i sin pressemelding om "justeringer" i tilskuddet til private skoler:

  • – I dialog med privatskolenes organisasjoner har vi vurdert om andre deler av tilskuddet er for lavt og legger nå fram forslag til justeringer i tilskuddsmodellen.
  • Kombinerte barne- og ungdomsskoler har frem til nå fått høy sats for de første elevene både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. .... Etter departementets vurdering er ikke denne praksisen i tråd med intensjonen bak tilskuddsmodellen. Praksisen vil derfor bli endret slik at kombinerte skoler bare blir kompensert for smådriftsulemper én gang.

Disse to sitatene viser at departement bedriver såkalt "nytale", altså en omskriving av virkeligheten i tråd med Orwells roman "1984". Det er minimalt med vurderinger av om "andre deler av tilskuddet er for lavt" i arbeidsgruppens rapport. Departementet og friskoleorganisasjonene var enige om at kapitaltilskuddet er for lavt, men det har Regjeringen ikke økt. Friskoleorganisasjonene påpekte at fellesadministrative kostnader i kommunene (såkalte "overheadkostnader") mangler i tilskuddsgrunnlaget, men dette ville departementet ikke være med på i en felles konklusjon. 

Justeringene som departementet har gjort, handler om de kombinerte skolene. Tilskudd til disse skolene tillot ikke departementet at skulle være en del av arbeidsgruppens mandat, men det ble en hovedsak likevel. Det skjedde ikke minst fordi KFF fant ut at man får sikker informasjon om kommunale kostnader til kombinerte skoler ved å se på de 70 kommunene som kun har én skole, og den er kombinert.

Departementet har endret modellen for tilskuddsberegning nå i RNB fordi den modellen som ble vedtatt i desmeber 2023 da Statsbudsjettet for 2024 ble fastsatt, ikke ga de små kombinerte skolene 85% av hva kommunale kombinerte skoler å drive. Det er hva dette egentlig handler om. Men dette vil ikke departementet innrømme.

Og ikke nok med at de hopper over innrømmelsen, de skriver direkte usant om den beregningsmodellen som de nå ber Stortinget vedta i forbindelse med RNB. Departementet påstår i sin pressemelding at tilskuddsmodellen presentert i RNB sørger for "at kombinerte skoler bare blir kompensert for smådriftsulemper én gang". Dette stemmer kort og godt ikke. Kombinerte skoler får en forhøyet sats for de 45 første elevene og en annen forhøyet sats for elev nr 46 til 49. Det er altså forhøyet sats for de 90 første elevene. I modellen som er blitt brukt helt fram til og med vårhalvåret 2024, er det gitt forhøyet sats til 84 elever.

Det er riktig at de små kombinerte skolene får litt mindre nå etter RNB-beregningsmodellen enn tidligere. Friskoleorganisasjonene er enige i at man oppnår en liten innsparing ved f.eks å ha en kombinert skole med 200 elever framfor å ha en separat barneskole med 140 elever og en ungdoimsskole med 60 elever. Innsparingen er vanskelig å tallfeste, men det ligger i området 1- 5 %. Så en viss nedgang for kombinerte skoler må aksepteres.

Det antas å være rimelig klart for alle at det Regjeringen har gjort, er først å fastsette et stort kutt og deretter rette opp denne feilen. Å omskrive dette uten å innrømme at man faktisk gjorde en feil, er i realiteten en ganske uansvarlig måte å styre skolepolitikken på.

 

Så en liten kommentar om ny økonomiforskrift. Den har vært på høring, se.Forslag til endringer i økonomiforskrift til privatskolelova ved innføring av ny tilskuddsmodell for private grunnskoler.

Departementets forslag baserte seg på at kuttet som ble gjort i Statsbudsjettet for 2024 gjennom vedtaket fra desember 2023, var riktig. Nå har departmentet valgt en annen tilskuddsberegning og må derfor nødvendigvis vedta en annen økonomiforskrift enn det som ble foreslått i høringen.

Det ble sendt inn 1 757 svar på høringen! Se høring om forslag til endringer i økonomiforskrift til privatskolelova ved innføring av ny tilskuddsmodell for private grunnskoler
takk til alle dere som bidro med protester her! Protestene har jo fungert, Regjeringen snudde virkelig. 

 

 

Powered by Cornerstone