Busstreik og fravær

Noen steder har elever problemer med å komme seg til skolen fordi det er busstreik. Skal skolen da føre fravær?
2020-09-22

KFFs råd er å føre alt fravær i tråd med forskrift til friskoleloven (§ 3-38 for grunnskoler og § 3-44 for videregående skoler), hvilket betyr at alt fravær føres, men med en åpning for å ikke føre alt fravær på vitnemålet. Der skolen vet at fraværet skyldes at busstreiken har hindret eleven i å komme på skolen, bør skolen nå notere i fraværssystemets merknadsfelt at fraværet skyldes busstreik.

KFF har forventninger om at det kommer en redegjørelse fra Udir om hvordan offentlige skoler og friskoler skal håndtere elevers fravær som skyldes busstreiken. Vi vet imidlertid ennå ikke noe sikkert om dette. 

Dersom fraværet er notert og merket "busstreik", kan skolen i ettertid regulere fraværsføringen i tråd med signaler fra Udir. 

Powered by Cornerstone