KD stopper godkjenninger

Kunnskapsdepartementet har gitt Udir instruks om ikke lenger å behandle søknader om godkjenning etter friskoleloven § 2-1 bokstav h) og i). Dette rammer profilskoler og videregående skoler som kun gir yrkesfaglig opplæring og som ikke har annet godkjenningsgrunnlag.
2021-11-18

Kunnskapsdepartementet skriver: "Det følger av Hurdalsplattformen at regjeringen vil stramme inn loven ved å fjerne profilskoler og yrkesfagopplæring som godkjenningsgrunnlag for statstilskudd, og legge større vekt på lokale folkevalgtes vurderinger ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler."

Departementet vil fremme et lovforslag i løpet av våren. Forslaget vil bli sendt på høring.

Les instruksen her: Instruks vedrørerende behandlingen av søknader etter friskoleloven

Powered by Cornerstone