Plikt til tolking

Tolkeloven trådte i kraft 01.01.2022. Den gjelder blant annet for frittstående grunnskoler og videregående skoler. I visse situasjoner har skolene plikt til å bruke tolk.
2022-01-13

Tolkeloven § 6 gjør det klart at frittstående grunnskoler og videregående skoler har plikt til å bruke tolk "når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste". Loven sier videre at "i vurderingen av om bruk av tolk er nødvendig, skal det blant annet legges vekt på om samtalepartene kan kommunisere forsvarlig uten tolk". Det skal også legges vekt på "sakens alvorlighet og karakter".

Vi anbefaler grunnskoler og videregående skoler (loven gjelder ikke 6A-skoler) å lese om det nye regelverket i IK-friskole kapittel 1.7.2.5. I delen GJENNOMFØRING kapittel 2.7.6 er det gitt et forslag til skolens interne retningslinjer for bruk av tolk.
 

Powered by Cornerstone