Veiledning av nye lærere

NLA har tatt initiativ til samarbeid med KFF knyttet til ordningen «Veiledning av nyutdannede lærere», der NLA Høgskolen Oslo har fått tildelt prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet for blant annet å jobbe inn mot friskoler med utgangspunkt i Osloområdet.
2021-10-20

Gunnvi Sæle Jokstad og Marit Myklebust er NLAs representanter i det nasjonale nettverket for veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage. Marit Myklebust vil besøke skolelederkonferansen høsten 2021. 

 • «Formålet med ordninger om veiledning av nyutdannede er å rekruttere og beholde flere dyktige lærere i barnehage og grunnopplæringen. Veiledning av nyutdannede er en investering for profesjonsutvikling i barnehager og skoler. Tiltakene for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere drives av lærerutdanningsinstitusjonene, i samarbeid med representanter fra skoleeier, barnehageeier og fylkesmenn.» (Utdanningsdirektoratet)  
 • Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere https://www.udir.no/omudir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-veiledning-fornyutdannede-nytilsatte-larere/
 • NLA Høgskolen Oslo kan bistå friskoler i Oslo-området med å utvikle system for veiledning av nyutdannede (evt bistå friskoler med å opprette kontakt med UH i sitt fylke)
  • tilby faglig innlegg på nettverkssamlinger
  • tilby videreutdanning for lærere i veiledning (15stp + 15stp), for mer info og søknad se Pedagogisk veiledning - NLA

Hvorfor veiledning:

Plan for videre samarbeid:

 • NLA har tilbudt seg å delta på KFFs skoleledersamling 25.-27.oktober 2021 med informasjon om prosjektet «Veiledning for nyutdannede lærere»  o 15-20 min felles info til hele forsamlingen o Evt seminar om veiledning
 • Arbeid på systemnivå KFF: Publisere en nyhetssak på sine nettsider for å gi info til sine medlemmer om veiledning og mulig samarbeid med NLA Høgskolen.
 • NLA kan etter avtale bistå med faglige innlegg på webinar for medlemsskoler i KFF.
 • Samarbeid med den enkelte skole (Oslo-området) NLA Høgskolen Oslo.
 • NLA vil i sin søknad for 2021/2022 presisere at samarbeidet med KFF kan gjelde både grunnskoler og videregående skoler.

 

Powered by Cornerstone