KFF på Arendalsuka

KFF og de andre organisasjonene i Friskolenes Kontaktforum deltok i år på Arendalsuka. Debatten på Skoleskipet Gann med Kristin Clemet som dabatt-leder, ble meget vellykket.
2023-08-31

For første gang har KFF i år deltatt på Arendalsuka. Sammen med Montessori Norge, Steinerskoleforbundet og Norges Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) ble det arrangert debatt med tema Lokale folkevalgtes innflytelse på friskoler. Debatten ble holdt på skoleskipet «Gann» og ble trygt ledet av tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet.

Det var et tydelig engasjement hos deltagerne, blant annet da Kjell Ingolf Ropstad (KrF) utfordret venstresiden på begrepsbruk som «fellesskolen» om den offentlige skolen. - Med dette begrepet faller alle som velger friskoler utenfor venstresidens fellesskap, mente Ropstad. Øystein Mathiesen (Ap) var tydelig på at  Arbeiderpartiet støtter de ideelle, alternative skolene. Dette er jo fint å høre, men spørsmålet blir jo da naturligvis hvorfor politikken deres likevel rammer nettopp disse skolene.

Friskolenes Kontaktforum, som KFF er en del av, var også medarrangør av Partnerskap mot mobbing sitt arrangement Hvordan virker ungdomshjernen i et digitalt klasserom? Dette handlet om svært interessant forskning rundt hjernens utvikling. Deretter var det debatt om hvordan man bør ta hensyn til hva forskningen sier, i møte med elevene i klasserommet. Det ungdom er mest redde for, er ikke klimakrisen eller fremtiden, men å bli ledd av når man sier noe i klassen.

Arendalsuka er et stort arrangement der alle politiske partier er representert, så KFFs representanter i Arendal benyttet anledningen til å snakke med politikere fra ulike partier om friskolepolitikk. Vi får tro at det også er nyttig.
 

Powered by Cornerstone