Mindre endringer i tilskuddssatsene.

Tekniske endringer i tilskuddsgrunnlaget gir endringer i satsene for 2022.
2022-05-13

For grunnskolene

I RNB skrives dette: I tillegg ble det ved en feil ikke trukket ut tilskuddsmidler til kommunene fra tilskuddsgrunnlaget til private grunnskoler. Retting av definisjonsfeilen fører isolert sett til noe høyere tilskuddssatser, mens uttrekket av tilskuddsmidler fra tilskuddsgrunnlaget trekker satsene for private grunnskoler ned. Det foreslås å redusere bevilgningen med 4,6 mill. kroner som følge av nye tilskuddssatser for private grunnskoler.

KFF har kalkulert med at dette betyr en nedgang på ca 150 kr per elev. Udir har per 13.05. rettet tilskuddssatsene og disse viser en tilsvarende økning. (pluss 100 kr for høy sats på barnetrinnet og 200 kr på ungdomstrinnet. Lav sats er uendret på barnetrinnet, men øker med 100 kr på ungdomstrinn. Det kan tyde på at uttrekket som er nevnt ennå ikke er foretatt og at vi kan vente ytterligere rettinger. Satsene finnes her.

For videregående skole.

For videregående skoler er det plusset på i budsjettet med 3,5 mill kr også grunnet endringer i tallgrunnlaget fra KOSTRA. Dette betyr tillegg på de fleste studieprogram med 200 til 400 kr og 600 kr for restaurant og matfag. Naturbruk derimot får en reduksjon på 1200 kr. KFF har ikke undersøkt hva dette egentlig dreier seg om. Satsene finne her.

 

2022

2022 endret Endring
       
Studiespesialisering 126 700 127 000 300
Bygg- og anleggsteknikk 164 600 164 800 200
Elektro og datateknologi 160 200 160 600 400
Design og håndverk 177 900 177 900 0
Restaurant- og matfag 177 800 178 400 600
Helse- og oppvekstfag 147 400 147 600 200
Idrettsfag 134 900 135 100 200
Teknologi- og industrifag 165 000 165 300 300
Musikk dans og drama 183 500 183 800 300
Medier og kommunikasjon 133 000 133 200 200
Naturbruk 193 600 192 400 -1 200
Service og samferdsel 174 700 174 700 0
Kunst design og arkitektur 133 100 133 300 200
Håndverk design og produktutvikling 177 900 177 900 0
Informasjonsteknologi og medieproduksjon 177 900 177 900 0
Salg service og reiseliv 174 700 174 700 0
Frisør blomster, interiør og eksponeringsdesign 177 900 177 900 0
Powered by Cornerstone