Jorunn Hallaråker Heggelund blir ny generalsekretær i KFF

1. april tar Jorunn Hallaråker Heggelund over som generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
2022-02-13
Fotograf: Jacob Bjørnøy

Heggelund er tidligere KrF-statssekretær og har erfaring fra arbeid i regjeringsapparatet.

Da KrF forhandlet regjeringsplattform med Høyre, Venstre og Frp vinteren 2019, var det Heggelund som ledet partiets stab på Granavolden. Senere ble hun statssekretær i Barne- og familiedepartementet og er i dag rådgiver på Stortinget.

– Jeg kjenner utfordringene friskolene nå står i. Erfaringene både fra arbeid i Stortinget, departement og regjeringsforhandlinger gjør at jeg kan ha med meg erfaring som kan være nyttig, sier Heggelund.
 

Endringer kan komme - også for livssynsskolene

Hun etterfølger Jan Erik Sundby som i løpet av året blir pensjonist. Heggelund tar fatt i en tid der Støre-regjeringen har varslet innstramminger overfor skoleslaget.

I Hurdalsplattformen heter det blant annet at regjeringen vil «styrkje lokale folkevalde si moglegheit til å seie nei til nye privatskular og utvidingar». Det kan også gjelde omfanget av livssynsskoler.

Kunnskapsminister Tonje Brenna har alt sendt et forslag om innstramminger overfor såkalte profilskoler ut på høring. Der skroter hun også navnet på lovverket – «friskoleloven» – til fordel for betegnelsen «privatskoleloven».
 

«Utfordrende ved et rødgrønt styre»

Som KFFs nye generalsekretær må Jorunn Hallaråker Heggelund møte de endringene som eventuelt gjør vilkårene trangere for kristne friskoler.

– Friskolenes rett og kamp har alltid vært utfordrende ved et rødgrønt styre. Derfor er det ikke noe nytt at det kan komme endringer. Oppgaven blir å få frem hva friskoler egentlig er, sier Heggelund.

– I Ap snakkes det gjerne om skolene som om de bare er der for konservative kristne og at de bidrar til parallellsamfunn. I virkeligheten er skoleslaget et viktig supplement til den offentlige skolen, de er ikke der i konkurranse med den, sier Heggelund.
 

Var selv friskole-elev – og friskole-lektor

Hun er utdannet jurist og lektor. Heggelund har selv vært elev ved friskole – og har blant annet jobbet som lektor ved Danielsen videregående skole i Bergen. Derfor gleder hun seg til å fremme interessene til landets kristne friskoler og bryte opp oppfatninger om skoleslaget:

– Det er ikke bare kristne som går i friskoler, men elever med ulik religiøs, økonomisk og sosial bakgrunn. Dette mangfoldet gjør friskolene trygge, også for dem som kanskje føler seg litt annerledes i samfunnet. For noen gir skolene en ny start, et sted å høre til og en mulighet til å komme seg bort fra et miljø som ikke har vært bra for dem, forklarer Heggelund.
 

På flukt fra KrF? «Absolutt ikke»

Heggelund forlater KrFs rådgiverkorps etter en høst med valgtap og etter at tøffe omorganiseringer er landet.

– Flykter du fra et parti i vanskeligheter?

– Nei, absolutt ikke. Jeg har stor tro på Olaug Bollestad og de folkene hun har rundt seg. Jeg går til en jobb det var vanskelig å takke nei til. Det er plass til KrF og det er viktig at vi har KrF i norsk politikk.

KFF samler de fleste kristne friskoler, fagskoler og høgskoler i Norge. Organisasjonens styreleder, Morten Thomassen, er svært tilfreds med å få Heggelund på plass som ny generalsekretær.

– Hun har utdanning og erfaring som passer hånd i hanske med det KFF ønsker seg, uttaler han.

Fra Vårt Land

Powered by Cornerstone