Godkjente læreplaner for kristne skoler

Kristne skoler må synliggjøre sitt særpreg ved å ha egne, godkjente læreplaner i KRLE/kristendomskunnskap og ved at den samlede læreplanens overordnet del reflekterer at skolen er et religiøst alternativ. Udir har nå godkjent alle de planene som er blitt utarbeidet i regi av KFF.
2020-08-14

Det ligger informasjon om de ulike læreplanene i egne artikler under menyvalg Aktuelt/Ledertips/Læreplaner. Her er en gjennomgang av planene, med link til den aktuelle artikkelen:

 

KFFs læreplan i KRLE for grunnskolen

Læreplanen er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe representanter fra ulike skoler/skolegrupperinger. Planen er laget slik at ulike skoler/kirkesamfunn kan vektlegge ulikt, legge inn eget stoff og gjøre lokale tilpasninger. Seniorrådgiver Signe Sandssmark i KFF har ledet arbeidet med å utarbeide planene.

 

KFFs læreplaner i kristendomskunnskap for videregående opplæring 

Også disse læreplanen er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe representanter fra ulike skoler/skolegrupperinger. Det er utarbeidet planer for ulike opplæringstilbud i både studieforberedende utdanningsprogram og yrkesforberedende utdanningsprogram. Seniorrådgiver Signe Sandssmark i KFF har ledet arbeidet med å utarbeide planene.

 

Utvidet versjon av Kunnskapsløftets overordnet del

KFF har fått godkjent en utvidet versjon av Kunnskapsløftets overordnet del til læreplanen. Den består av den offentlige planens overordnet del og en innledning til denne som setter den offentlige planen i en kristen ramme. Siden tolkningen av forskriften nå er endret slik at alle skoler må ha noe i overordnet del som viser at de er en kristen skole, har KFF laget og fått godkjent to versjoner. Den korte versjonen er å anse som en "minimumsløsning" for en kristen skole.
 

Synliggjøringstillegg

KFF har fått godkjent synliggjøringstillegg til læreplaner for seks gjennomgående fag i Kunnskapsløftet 2020. I tillegg har det også blitt godkjent et tillegg for religion og etikk Vg3.
 

 

 

Powered by Cornerstone