Penger til gratis SFO

Regjeringen har blitt enig med SV om budsjett for 2022. Det innføres gratis plass i SFO i kjernetiden, og midler er avsatt til skolefritidsordninger ved frittstående grunnskoler.
2021-10-10

 

Gratis plass i SFO gjelder i kjernetiden for førsteklassinger fra kommende skolestart. Da temaet ble diskutert, kunne man legge merke til at flere politikere fra posisjonen uttalte at ordningen skulle gjelde "alle". KFF fryktet at SFO i friskoler skulle glemmes, men faktum er at partene har bevilget midler både til offentlig SFO og SFO ved friskoler.

Fordelingen av midlene er imidlertid ikke helt i samsvar med fordelingen av elever mellom friskoler og offentlige skoler. KFF håper at Kunnskapsdepartementet utvikler et regelverk på dette området som sikrer friskoleelever samme mulighet til fri SFO-plass som elever i offentlig skole og at friskolene får økonomisk støtte til å gjennomføre dette. Det vil være en riktig videreføring av prinsippet om at SFO-godene skal gjelde "alle".

 

 

 

Powered by Cornerstone