Storm i Straumfjordnes

Nordlendinger er vant til at det blåser. Men at en SMS fra en rektor skulle utløse storm, kom nok uventet på ansatte, foreldre og elever ved den kristne friskolen Straumfjordnes skole i Troms og Finnmark fylke.
2023-02-01

Bildet er faksimile fra Nettavisen 22.02.2023

 

Kunnskapsministeren reagerer kraftig på SMSen. Hun sier at "disse verdiene hører fortiden til". Tilsvarende utspill har kommet fra andre: Beate Iren Lerdahl, leder i Norsk kvinnelig teologforening mener friskolen driver med kjønnsrasisme og diskriminering. Fungerende biskop Stig Lægdene mener skolen diskriminerer og bør be om unnskyldning. Ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Nyvoll (Ap), sier hun ikke kan være bekjent med at skolen videreføre holdninger fra en annen tidsalder. 

 

Artikler i aviser

Nettavisen var tidlig ute med saken: Skole beklaget bruken av kvinnelig prest: – Mannen som skal forkynne

Vårt Land har fått en utalelse fra Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Likestillingsombudet sier Den norske kirke ikke kan love private skoler mannlig prest i skolegudstjenester – Vårt Land (vl.no) Den uttalelsen bygger antagelig på en misforståelse om at skolen vil bestemme over en gudstjeneste i Den norske kirke. Det er neppe tilfellet siden rektor i SMSen sier at skolen velger alternative løsninger dersom en planlagt gudstjeneste har kvinnelig prest. 

 

KFFs innlegg

KFF har sendt leserinnlegg til avisa Nordlys, Altaposten, Nettavisen, Vårt Land, Dagen, Aftenposten, NRK, TV2 og flere andre aviser. Alle disse avisene, og mange flere, har omtalt saken.

Les innlegget i Nettavisen her Tro, Religion | For dem er det feil å ha kvinnelig prest i gudstjenesten (nettavisen.no)  (Det er Nettavisen som har plukket ut en setning og gjort den til overskrift.)

KFFs innlegg som er sendt til Vårt Land, kan leses her. Hører trosfrihet fortiden til? (Dette er overskriften KFF har brukt alle steder.)

KFF følger opp saken på forskjellige måter. Saken er i seg selv liten, men den blir viktig for KFF fordi så mange personer med fine titler velger å stå fram med en forbausende dårlig innsikt i hva trosfrihet er. Og et utall aviser bringer videre deres budskap....

Vi kan ha forståelse for at retten til alternativ skole er  mindre kjent, men retten til å velge et teologisk ståsted som innebærer at kun menn kan være religiøse ledere, den retten burde være allment kjent. 

 

Straumfjordnes skole

Til slutt litt om skolen i stormen:

Vår medlemsskole Straumfjordnes er en barne- og ungdomsskole med ca 83 elever og ca. 20  lærere. Skolen ligger i Straumfjord i Nordreisa kommune ca 15 km fra kommunesentret Storslett. 

 

Denne artikkelen ble publkisert 23.02. kl 13.50. Oppdatert 23.02. kl 16.45.

 

Powered by Cornerstone