Alle tilskuddssatser er oppjusterte

Stortinget har vedtatt forslaget om å korrigere årets budsjett for økt prisstigning. Det betyr at også private skoler får oppjusterte tilskuddssatser i 2023.
2023-07-14

Økte tilskudd var foreslått i revidert budsejtt,  Prop. 118 S (2022 –2023), og ble i hovedsak vedtatt. Det var også foreslått en økning på posten for kapitaltilskudd. Denne ble strøket i budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV.

Forslaget i prop 118 S (2022-2023)

  • Private grunnskoler forhøyes med 75 079 000 (fra kr 3 515 056 000 til kr 3 590 135 000)
  • Private videregående skoler forhøyes med 41 122 000 (fra kr 1 925 246 000 til kr 1 966 368 000)
  • Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring (6A-skoler)  forhøyes med 3 075 000  fra kr 143 980 000 til kr 147 055 000 
  • Private grunnskoler i utlande forhøyes med 2 618 000 fra kr 122 571 000 til kr 125 189 000 
  • Private videregående skoler i utlandet forhøyes med 377 000  fra kr 17 638 000 til kr 18 015 000 
  • Private skoler for funksjonshemmede elever forhøyes med 9 287 000 fra kr 434 808 000 til kr 444 095 000 

Udir har beregnet nye satser som konsekvens av endringene i revidert budsjett. Disse finnes her, og nye satser gjelder for hele 2023:

 

Powered by Cornerstone