Alle tilskuddssatser oppjusteres

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at alle tilskudd til private skoler godkjent etter privatskoleloven får oppjusterte tilskuddssatser i 2023. Årsaken er høyere prisstigning enn forventet i 2023.
2023-05-11

Samlet er det denne endringen som foreslås i Prop. 118 S (2022 –2023):

  • Private grunnskoler forhøyes med 75 079 000 (fra kr 3 515 056 000 til kr 3 590 135 000)
  • Private videregående skoler forhøyes med 41 122 000 (fra kr 1 925 246 000 til kr 1 966 368 000)
  • Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring (6A-skoler)  forhøyes med 3 075 000  fra kr 143 980 000 til kr 147 055 000 
  • Private grunnskoler i utlande forhøyes med 2 618 000 fra kr 122 571 000 til kr 125 189 000 
  • Private videregående skoler i utlandet forhøyes med 377 000  fra kr 17 638 000 til kr 18 015 000 
  • Private skoler for funksjonshemmede elever forhøyes med 9 287 000 fra kr 434 808 000 til kr 444 095 000 

Omtrentlig regnet gir dette en økning av satsene på knappe 2% sammenlignet med det som er oppgitt på Udirs nettsider:

Udir vil regne ut nye tilskuddssatser for hele 2023 når revidert budsjett er vedtatt. 

Powered by Cornerstone