Mobbeforebygging

Foredrag, debatter og arrangementer om forebygging mobbing kan streames fra Arendalsuka. Partnerskap mot mobbing er arrangør.
2022-08-01

KFF er gjennom Friskolenes Kontaktforum en av partnerne i PARTNERSKAP MOT MOBBING. I partnerskapet samarbeider de aller fleste organisasjoner og aktører i skolefeltet om å utvikle best mulige tiltak mot mobbing. Det handler i stor grad om å hente kunnskap fra forskning, erfaringsdeling og bevisstgjøring. Skoleorganisasjonene skal bidra med å få dette ut til sine medlemmer.

PMM er med på Arendalsuka og annonserer nedenfor sine arrangementer. Arrangementene streames. Her kan det være nyttig kunnskap å ta med inn i et nytt skoleår.

Hvordan lære om mobbeforebygging?

Partnerskap mot mobbing inviterer til debatt under Arendalsuka onsdag 17. august. Hva lærer lærere om mobbing i utdannelsen sin? Og hva skulle de som ansetter lærere ønske de hadde lært?

Dette er blant spørsmålene som blir en del av samtalen under Partnerskap mot mobbings arrangement «Mobbeforebygging i lærerutdanningen», onsdag 17. august fra kl. 09.30, under Arendalsuka.

Synet på mobbing er i endring fra et rent individfokus til å også handle om sosiale dynamikker og utrygge fellesskap. Tilhørighet til felleskapet er viktig for at elever skal oppleve et trygt godt skolemiljø. I et endret syn er også læreres faglige undervisning og fellesskapende praksis avgjørende for å forebygge mobbing.

Her kan du lese om arrangementet på arendalsuka.no Mobbing #2022 - Mobbeforebygging i lærerutdanningen - Arendalsuka (her finner du også lenke til streaming av arrangementet)

Vi i Partnerskap mot mobbing har invitert ulike aktører med erfaring og kjennskap til lærerutdanning. Her kan du høre om hvordan et mobbesyn i endring kan være med på å både utfordre og utvikle dagens lærerutdanning.

Du møter blant andre disse:

  • Frode Restad (moderator), forsker ved Oslo Met
  • Dag Johannes Sunde, studieleder og lærerutdanner ved OsloMet
  • Tarja Irene Tikkanen, professor og lærerutdanner ved UiS
  • Kristin Eidet Robstad, direktør oppvekst i Kristiansand kommune
  • Linda Fagermo Hjørnevik, rektor/enhetsleder ved Rykene oppvekstsenter i Arendal
  • Lars Strande Syrriste, leder av Pedagogstudentene


Vi ses på Lille hotell onsdag 17. august fra klokka 09.30. Velkommen!

Se også hjemmesiden til Partnerskap mot mobbing Partnerskap mot mobbing

Powered by Cornerstone