Maler for rapportering om likestilling

KFF har utarbeidet maler for rapportering etter krav i likestillings- og diskrimineringsloven.
2023-03-24

Det er tid for å avslutte årsregnskap for 2022 og vedta årsberetningen for fjoråret, jf. krav i økonomiforskriften § 8-1 (for bibelskoler forskrift til privatskoleloven kap. 6A § 8-1).

Høsten 2022 ble det kjent at likestillings- og diskrimineringsombudet tolker likestillings- og diskrimineringsloven slik at friskoler må følge samme krav som offentlig myndighet når det gjelder redegjørelser om likestilling og arbeidet for å hindre diskriminering. Les om dette på KFFs nettside: Utvidet rapporteringsplikt om likestilling (kff.no)

KFF har utarbeidet to maler for rapportering etter krav i likestillings- og diskrimineringsloven. Denne rapporten kan enten inkluderes i skolens årsberetning, eller den kan stå som atskilt rapport som årsberetningen henviser til. I det siste tilfellet må det opplyses i årsberetningen hvor rapporten er offentlig tilgjengelig.

Den ene malen er lang. Den er ment å oppfylle alt det Bufdir gir veiledning om på sine nettsider, der friskoler som sagt både må redegjøre som arbeidsgiver og redgjøre for likestilling/diskriminering i opplæringsarbeidet som skolen utfører:

Den andre malen er kort. Skolen må vurdere om de opplever dette som tilstrekkelig etter Bufdirs veiledning.

De to malene ble sendt alle medlemsskoler 24.03.2023. Medlemsskoler som ikke har fått malene, kan henvende seg til KFF med e-post til post@kff.no.

 

 

Powered by Cornerstone