Gjennomførte kurs

Kurs for nye skoleledere

Kurset ble gjennomført 5. august 2019.

Kurs i bruk av KFF-KSS

KFF arrangerer kurs i bruk av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS versjon 2 onsdag 16. januar kl 10-15. Kurset er nå fulltegnet. Interesserte kan stille seg på venteliste

Skolelederkonferansen 2018

Powerpointpresentasjoner og annet fra Skolelederkonferansen på Gardermoen 22.-24. oktober 2018 kan lastes ned her.

Kurs i bruk av KFF-KSS

Kurs for Steinerskoler 18. oktober 2018. Sted: Josefinesgt. 12, Oslo.

Seminar om skapelse og evolusjon i undervisningen

KFF arrangerte seminar for naturfag- og kristendomslærere i medlemsskolene 20. september 2018.

Kurs i bruk av KFF-KSS

Kurset i bruk av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS ble avholdt i Oslo onsdag 19. september 2018.

Kurs KFF-KSS Montessoriskoler

Kurs for bruker av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS i regi av Montessoriforbundet 5. september 2018.

Påmelding til skolelederkonferansen

22. - 24. oktober på Gardermoen.

Kurs for nye rektorer/skoleledere 6. august 2018

KFF har gjennomført kurs for nye rektorer med fokus på "overlevelsesstrategier" de første ukene og månedene.

Kurs om internat og juss 12. juni 2018

Hva er et internat, hvilket juridisk ansvar har skolen for elevene, og hva kan stå i internatreglementet?

KFF-KSS kurs 21. mars 2018

Det avholdes kurs i bruken av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS onsdag 21. mars 2018 i Oslo.

Seksjonssamlinger våren 2018

Her er påmeldingslenkene til seksjonenes møter i mars/april.

Servicepersonalkurs 12. - 13. mars

Program og påmeldingslenke her!

KFF-KSS kurs 21. november 2017

Det ble avholdt kurs i bruken av KFF-KSS tirsdag 21. november.

Kurs KFF-KSS - Abelia-skoler

Kurs for nye bruker av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS i regi av Abelia, Forum for friskoler.

Kurs i læremiddelanalyse

Synes du av og til det er vanskelig å undervise ut fra et kristent livssyn når lærebøkene mer eller mindre tydelig formidler et annet syn? Mandag 22. januar er det hjelp å få.

Kurs i Bergen og Oslo for styremedlemmer i kristne friskoler

Det blir styrekurs i Oslo 14. september og i Bergen 18. september. De er avlyst.

Semesterets siste KFF-KSS-kurs 20. juni

Dette er for de som har tenkt å jobbe litt med systemet før sommerferien, eller etter sommerferien. For gamle og nye brukere.

Kurs for kristendomslærere i vgs

Den årlige samlingen blir 23. - 24. oktober på Gardermoen.

Arbeidsseminar om læreplaner

Alle grunnskolene har fått invitasjon til et seminar 1. juni.

Nytt styrekurs 15. mars 2017

For alle som ikke fikk med seg styrekurs under storoffensiven i høst, er det nå en ny sjanse. Kurset er lagt dagen etter seksjonssamlingen for grunnskolene, med mulighet for både skoleleder og styremedlemmer til å få med seg begge deler.

KFF-KSS-kurs onsdag 19. april 2017

Det forrige KFF-KSS-kurset var det venteliste til, her er neste anledning! Kurset er lagt dagen før seksjonssamlingen for bibelskoler, med mulighet for å få med seg begge både for skoleleder og styremedlemmer.

Seksjonssamlinger våren 2017

Her er datoer og påmeldingslenker for samlingene for grunnskolene, de videregående skolene og bibelskolene.

Neste KFF-KSS-kurs blir 10. januar 2017

Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne.

Skolelederkonferansen 17. - 19. oktober

Påmeldingsliste og program er lagt ut. Dette er årets storsamling for skoleledere og styremedlemmer ved KFFs medlemsskoler.

Ledelse av kristne friskoler

KFF og NLA Høgskolen har et videreutdanningstilbud for ledere i medlemsskolene. Studentene begynte i 2015 og fullfører i 2017.

Kurs for styremedlemmer i kristne friskoler til høsten. Påmelding nå

Til høsten har KFF en storoffensiv for å hjelpe styrene til å drive skolene på en god måte for elevene, foreldrene og eierne.

Powered by Cornerstone