Gjennomførte kurs

Kurs om mva i friskoler

Onsdag 26.05 kl. 09.30 - 12.00 arrangerer KFF kurs om merverdiavgift i friskoler. Forelesere blir revisorer og jurister fra revisorfirmaet BDO, Lillestrøm.

Webinar om Fag - tro: 10. februar og 20.april 2021

KFF har i samarbeid med Damaris arrangert webinar om Fag - tro.

Seksjonsmøter

To ganger i året inviterer KFF sine medlemsskoler til seksjonsmøter. Dette vårsemesteret blir møtene digitale. Grunnskolene møtes onsdag 17. mars, videregående skoler tirsdag 23. mars og bibelskoler torsdag 25. mars.

Seksjonsmøter høsten 2020

Høstens seksjonsmøter ble avholdt på Zoom. Saklister er sendt til skolene, referatet kommer .

Grunnkurs i økonomi 11. november

Kurset ble arrangert digitalt 11. november kl.10.00-13.00. Pris kr. 500,- per skole.

Digital skolelederkonferanse 2020

Representantskapsmøtet ble avholdt torsdag 22. oktober kl. 14.15-15.00. Det var 200 deltakere påmeldt til konferansen.

Nettbasert samling for bibelskoler

Bibelskolenes seksjonssamling 26. mars 2020 på Radisson Blu Gardermoen er omgjort til nettbasert samling.

Skoleleder-konferansen 2019

Program og powerpointpresentasjoner fra Skolelederkonferansen på Gardermoen 30.oktober-1.november 2019 kan lastes ned her.

Kurs for nye skoleledere

Kurset ble gjennomført 5. august 2019.

Kurs i bruk av KFF-KSS

KFF arrangerer kurs i bruk av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS versjon 2 onsdag 16. januar kl 10-15. Kurset er nå fulltegnet. Interesserte kan stille seg på venteliste

Skolelederkonferansen 2018

Powerpointpresentasjoner og annet fra Skolelederkonferansen på Gardermoen 22.-24. oktober 2018 kan lastes ned her.

Seminar om skapelse og evolusjon i undervisningen

KFF arrangerte seminar for naturfag- og kristendomslærere i medlemsskolene 20. september 2018.

Påmelding til skolelederkonferansen

22. - 24. oktober på Gardermoen.

Kurs for nye rektorer/skoleledere 6. august 2018

KFF har gjennomført kurs for nye rektorer med fokus på "overlevelsesstrategier" de første ukene og månedene.

Kurs om internat og juss 12. juni 2018

Hva er et internat, hvilket juridisk ansvar har skolen for elevene, og hva kan stå i internatreglementet?

Seksjonssamlinger våren 2018

Her er påmeldingslenkene til seksjonenes møter i mars/april.

Servicepersonalkurs 12. - 13. mars

Program og påmeldingslenke her!

Kurs i læremiddelanalyse

Synes du av og til det er vanskelig å undervise ut fra et kristent livssyn når lærebøkene mer eller mindre tydelig formidler et annet syn? Mandag 22. januar er det hjelp å få.

Kurs og seksjonssamlinger 2019

Her finner du en oppdatert oversikt over kurstilbud. Program og påmeldingsliste blir lagt ut i egen artikkel når datoen nærmer seg.

Kurs i Bergen og Oslo for styremedlemmer i kristne friskoler

Det blir styrekurs i Oslo 14. september og i Bergen 18. september. De er avlyst.

Kurs for kristendomslærere i vgs

Den årlige samlingen blir 23. - 24. oktober på Gardermoen.

Arbeidsseminar om læreplaner

Alle grunnskolene har fått invitasjon til et seminar 1. juni.

Nytt styrekurs 15. mars 2017

For alle som ikke fikk med seg styrekurs under storoffensiven i høst, er det nå en ny sjanse. Kurset er lagt dagen etter seksjonssamlingen for grunnskolene, med mulighet for både skoleleder og styremedlemmer til å få med seg begge deler.

Seksjonssamlinger våren 2017

Her er datoer og påmeldingslenker for samlingene for grunnskolene, de videregående skolene og bibelskolene.

Neste KFF-KSS-kurs blir 10. januar 2017

Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne.

Skolelederkonferansen 17. - 19. oktober

Påmeldingsliste og program er lagt ut. Dette er årets storsamling for skoleledere og styremedlemmer ved KFFs medlemsskoler.

Ledelse av kristne friskoler

KFF og NLA Høgskolen har et videreutdanningstilbud for ledere i medlemsskolene. Studentene begynte i 2015 og fullfører i 2017.

Powered by Cornerstone