Gjennomførte kurs

Hyggelig besøk av statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (AP)

Mandag 18. mars hadde grunn- og videregående skoler i KFF sitt årlige seksjonsmøte på Gardermoen. Statssekretæren hadde flere positive signaler til friskolene. Odin Hetland Nøsen holdt et inspirerende foredrag om KI i skolen.

Konferanse for skoleledere 2023

Program og påmelding for årets skolelederkonferanse 25.-27.oktober 2023 er klart.

Konferanse for lærere i kristendomskunnskap på vgs

Styringsgruppa ser fram til å treffe lærere i kristendomskunnskap ved de videregående skolene til inspirasjon og faglig påfyll 9.-10. november 2023. Denne gangen skal vi være på Sanner hotell som ligger i storslagne omgivelser på Granavollen på Hadeland. Vi får besøk av professor Ola Honningdal Grytten fra NHH. Han vil snakke om Samfunnsreformatoren Hans Nielsen Hauge.

Ped for bibelskoler

Det ble gjennomført pedagogisk webinar for bibelskolene torsdag 17. august kl. 09.00-10.45. Tema: Vurdering for læring. Foredragsholder: Sæbjørg Hageberg Kjeka, NLA Høgskolen. Opptak av webinaret sendes deltakerskoler. Andre bibelskoler kan kjøpe opptak av webinaret.

Kurs for nye ledere

Kurset ble gjennomført på KG i Oslo mandag 7. august.

Webinar om arkivering

Mye er uklart angående arkivering i friskoler. Men noe vet vi. Skolene er pliktige til å arkivere visse dokumenter, men må holde hodet kaldt så det ikke arkiveres i strid med personvernregelverket. Dette er tema på KFFs webinar om arkivering i friskoler torsdag 16. mars 2023.

Skolelederkonferanse 19.-21.oktober 2022

Konferansen ble arrangert på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. I år var særlig temaene trosformidling og psykisk helse på agendaen. Du vil finne ressurser fra skolelederkonferansen her.

Konferanse for servicepersonale - Sanner hotell

Konferanse for servicepersonale ble gjennomført mandag 26. - tirsdag 27. september 2022 på Sanner hotell på Hadeland.

Webinar for bibelskolene tirsdag 16. august kl. 09.00-10.30.

Eli Tronsmo, postdoktor ved lærerutdanningen og skoleforskning ved UIO, vil forelese om verdien av samarbeid i pedagogiske spørsmål. Hvorfor og hvordan investere i lærernes fellesskap?

Kurs for nytilsatte skoleledere fredag 5. august 2022

Kurset ble arrangert på Kristelig Gymnasium i Homansbakken 2, Oslo.

Seksjonsmøter våren 2022

I år blir seksjonsmøtene for bibelskolene og videregående avholdt fysisk, mens seksjonsmøte for grunnskolene vil avholdes digitalt.

Webinar om fag og tro våren 2022 for ungdomsskolene

Det vil bli arrangert webinarer i februar og mars for ungdomsskolene. Vi tror det har stor verdi at skolene hjelper hverandre med å ha «fag og tro» som en naturlig integrert del av arbeidet med fagfornyelsen.

Presentasjon av plusOffice

PlusOffice er et HMS-system som en del friskoler bruker. KFF inviterte firmaet til å presentere produktet på et nettseminar. Her er lenke til opptak av presentasjonen.

Ønsker du inspirasjon til FAG OG TRO i NORSKFAGET?

Ønsker du tips og idèer til hvordan koble fag og tro i norskfaget på ungdomstrinnet? Her er er det bare å glede seg! Petrin og Hanna Therese vil ikke bare dele hva de gjorde i undervisningen ut fra RÅDEBANK, (sesong 2) og hvorfor, men vi får også høre deres refleksjoner i etterkant - og litt om hva elevene syntes! Nysgjerrig? Sett av denne timen, da vel!

Webinarer om fag og tro høsten 2021

Som tidligere annonsert, vil det bli arrangert fagspesifikke webinarer om tematikken i november/desember og februar. Vi tror det har stor verdi at skolene hjelper hverandre med å ha «fag og tro» som en naturlig integrert del av arbeidet med fagfornyelsen.

Fagseminar om kjønn og seksualitet i kristent perspektiv

Seminaret arrangeres i Bergen 24.-25.november og er for lærere i ungdomsskole og vgs.

Skolelederkonferansen 2021

Skolelederkonferansen 2021 ble avhold mandag 25. til onsdag 27. oktober 2021 på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Kurs for nytilsatte skoleledere tirsdag 3. og onsdag 4. august 2021

Hva skal du gjøre de første 100 dagene? Praktisk hjelp fra KFF.

Kurs om mva i friskoler

Onsdag 26.05 kl. 09.30 - 12.00 arrangerer KFF kurs om merverdiavgift i friskoler. Forelesere blir revisorer og jurister fra revisorfirmaet BDO, Lillestrøm.

Webinar om Fag - tro: 10. februar og 20.april 2021

KFF har i samarbeid med Damaris arrangert webinar om Fag - tro.

Seksjonsmøter

To ganger i året inviterer KFF sine medlemsskoler til seksjonsmøter. Dette vårsemesteret blir møtene digitale. Grunnskolene møtes onsdag 17. mars, videregående skoler tirsdag 23. mars og bibelskoler torsdag 25. mars.

Seksjonsmøter høsten 2020

Høstens seksjonsmøter ble avholdt på Zoom. Saklister er sendt til skolene, referatet kommer .

Grunnkurs i økonomi 11. november

Kurset ble arrangert digitalt 11. november kl.10.00-13.00. Pris kr. 500,- per skole.

Digital skolelederkonferanse 2020

Representantskapsmøtet ble avholdt torsdag 22. oktober kl. 14.15-15.00. Det var 200 deltakere påmeldt til konferansen.

Nettbasert samling for bibelskoler

Bibelskolenes seksjonssamling 26. mars 2020 på Radisson Blu Gardermoen er omgjort til nettbasert samling.

Skolelederkonferansen 2019

Program og powerpointpresentasjoner fra Skolelederkonferansen på Gardermoen 30.oktober-1.november 2019 kan lastes ned her.

Kurs for nye skoleledere

Kurset ble gjennomført 5. august 2019.

Skolelederkonferansen 2018

Powerpointpresentasjoner og annet fra Skolelederkonferansen på Gardermoen 22.-24. oktober 2018 kan lastes ned her.

Seminar om skapelse og evolusjon i undervisningen

KFF arrangerte seminar for naturfag- og kristendomslærere i medlemsskolene 20. september 2018.

Powered by Cornerstone