Skolens reglementer

Om utestengelse fra skoletur som sanksjon

U-dir har uttalt seg og sier at dette ikke er lov.

Posted on 2013-07-12

Mobilbruk på skolen

Skoleeier kan regulere mobilbruk i ordensreglementet, for eksempel å forby bruk av mobiltelefon i timen.

Posted on 2012-11-12
Powered by Cornerstone