Webinarer om fag og tro høsten 2021

Som tidligere annonsert, vil det bli arrangert fagspesifikke webinarer om tematikken i november/desember og februar. Vi tror det har stor verdi at skolene hjelper hverandre med å ha «fag og tro» som en naturlig integrert del av arbeidet med fagfornyelsen.
2021-12-06

Presentasjonene fra webinarene: 

Her er oversikten for høsten for vgs: 

Tirsdag 9. november kl. 14.30-15.30: Naturfag

Signe Sandsmark leder fagsamtale med Anne Berit Aanestad og Anne Fløysvik fra Tryggheim vgs

Å skapa ein himmel over kjemien ved Anne-Berit Gomo Aanestad og Anne Fløysvik, Tryggheim vgs

Torsdag 18. november kl. 14.30-15.30: Samfunnsfag og religion og etikk

Sidsel Høland Olausson leder fagsamtale med Torkil Åmland, Danielsen vgs og Stig Tore Aaberg, Drottningborg vgs

Menneskerettigheter i et kristent perspektiv ved Torkil Åmland, Danielsen vgs

Kilder og kritisk tenkning ved Stig Tore Aaberg, Drottningborg vgs

Torsdag 2. desember kl. 14.30-15.30: Norsk

Margunn Serigstad Dahle leder fagsamtale med Knut Handeland, Tryggheim vgs og Kjersti Wold Slettebø, St. Paul gymnas

Trua i og på norskfaget ved Knut Handeland

Fag og tru i norskfaget - ei konkret tilnærming ved Kjersti Wold Slettebø, St.Paul gymnas

Datoene for våren vil bli annonsert seinere. Det vil også bli arrangert webinarer for grunnskolene våren 2022. 

Synliggjøringskravene ligger som grunnlag for fagsamtalene, og det tas utgangspunkt i konkrete tema og undervisningsopplegg som lærerne enten har benyttet eller er i ferd med å utvikle. Lærerne har på ulik måte erfaringer med bruk av livssynsanalyse som verktøy. Vi vil samtale både om hvordan det kristne livssynet på en naturlig måte kan komme direkte til uttrykk i den aktuelle undervisningen, og om hvordan vi kan identifisere og vurdere spor av andre livssyn som måtte ligge i læremidlene som brukes.

I fagsamtalen vil vi konkretisere dette ut fra følgende spørsmål:

  • Hva slags grunnlagstenkning har vi for undervisningen?
  • Hvilke verdier formidler vi – og hvordan?
  • Hvilket menneskesyn formidler vi – og hvordan?
  • Hva slags virkelighetsforståelse formidler vi – og hvordan?

I forkant av webinarene vil vi anbefale deltakerne å se «Sa du nøytral?»-videoene, særlig nr. 1 eller 6, samt gjøre seg litt kjent med ressursene på https://damaris-skole-vgs.no/tro-og-fag/ .

Deltakeravgift: Kr. 500 per skole.  (Det er bare en per skole som melder seg på, denne videresender lenka. Påmeldingsfrist: innen mandag 8. november.

Påmelding:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIQa2aUv7pvJRHJlaAcil0txnYbMtFflQ_uRZeO2-0B6Jzpg/viewform?usp=pp_url

Arrangør: KFF i samarbeid med Damaris skole.

 

Powered by Cornerstone