Dokumenter

Personvernerklæring

For KFF er det viktig at du som er i kontakt med oss, er kjent med hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Posted on 2019-10-03

Vedtekter for Friskoleprisen

Friskoleprisen ble vedtatt i 2011 og deles ut annet hvert år.

Posted on 2011-11-21

Medlemsskap

Her ligger søknadsskjema for å bli medlemsskole i KFF.

Posted on 2011-03-16

Grunnregler

KFFs grunnregler ble vedtatt i 1988 og sist oppdatert i 2020.

Posted on 2011-03-16

Forventningsdokument

Representantskapsmøtet 2008 vedtok et såkalt forventningsdokument som medlemsskoler ble oppfordret til å slutte seg til.

Posted on 2011-03-16
Powered by Cornerstone