KRISTNE SKOLER I NORGE

Her finner du en oversikt over medlemsskolene i Kristne Friskolers Forbund (KFF) i Norge. Utenlandsskoler er ikke tatt med. De aller fleste kristne grunnskolene i Norge og alle de kristne videregående skolene og alle bibelskolene i Norge er medlemmer i KFF.
Skoler144
Tilknyttet IMI-kirken, Normisjon.
Bygg og anleggsteknikk, Design og håndverksfag, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell prod., Service og samferdsel, Påbygg studiekomp. Tilknyttet Blå Kors
Disippelskap, KRIK, Musikk, Teamlinje, Dans og Lys, lyd og scene
Tilbyr studier i teologi/kristendomskunnskap, musikk, psykologi og interkulturell forståelse. Tilknyttet Det Norske Misjonsforbund.
Studiespesialisering.Tilknyttet lokale støttegrupper.
Tilknyttet menigheten Kristent Fellesskap Bergen og stiftelsen Kristent Nettverk.
1.-10. klasse, ca 210 elever. Tilknyttet Credokirken
Ca. 95 elever. Tilknyttet Indremisjonsforbundet.
Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Tilknyttet Normisjon.
Tilknyttet pinsemenigheten Betel.
Tilknyttet JesusFellesskapet og Credokirken.
Tilknyttet Oslo Kristne Senter, frittstående menighet.
Tilknyttet Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.
Tilknyttet tre frittstående menigheter.
1.-7. klasse, ca 55 elever. Tilknyttet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
1.-10. klasse, ca 65 elever.Frittstående luthersk stiftelse.
1.-7. kl., ca 40 elever. 3 lokale foreninger (grendeskole)
1.-10. klasse, ca 60 elever. Tilknyttet Østfoldkirken, frittstående menighet.
12345678 Neste
Powered by Cornerstone