Skoler

KFFs medlemsskoler

KFF har idag 135 medlemsskoler pluss fire assosierte høyskoler.

Posted on 2016-12-13

Hvilke videregående skoler tar inn voksne elever?

Generelt gjelder den regel at voksne uten rett til videregående opplæring ikke kan tas inn ved friskoler som mottar statstilskudd. Men enkelte skoler har ut fra sin historie som skoler for voksne, fått anledning til å ta inn en kvote voksne elever uten rett til opplæring.

Posted on 2005-07-27
Powered by Cornerstone