Ressurser

Ta kontakt med lokalpolitikere!

Friskolenes Kontaktforum har utarbeidet et notat om friskolepolitikk i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Posted on 2022-10-06

Webinar om Fag - tro: 10. februar og 20.april 2021

KFF har i samarbeid med Damaris arrangert webinar om Fag - tro.

Posted on 2021-04-20

Ny bok om ungdom og tro

Boken bygger på intervjuer med ungdommer på kristne folkehøyskoler.

Posted on 2014-07-09

Respekt! Om åndsfrihed i dag

Carsten Hjorth Pedersen har gitt ut en nyttig og utfordrende bok om åndsfrihet.

Posted on 2013-06-19

På skolen med Jesus?

Hilde R. Grimms masteroppgave gir grunnlag for viktige refleksjoner om skolens kristne profil.

Posted on 2012-10-30

Besøk Kristent Pædagogisk Instituts hjemmeside

Mange i friskole-Norge har gode minner fra Carsten Hjorth Pedersens forelesninger på forskjellige kurs. Han er ansatt ved KPI, og hjemmesiden har et vell av gode ressurser for kristne oppdragere.

Posted on 2011-05-25

Bokomtale: The Contemporary Catholic School

Bok om kristen skole fra katolsk perspektiv.

Posted on 2010-12-29

Bokomtale: Grunnverdier og pedagogikk

Spennende artikkelsamling om grunnleggende verdispørsmål i skolen.

Posted on 2010-04-30

Bokomtale: Arbeidslivspsykologiske perspektiver på lærerrollen i kristne videregående internatskoler

Dag-Askild Bleka har forsket på arbeidssituasjonen til lærerne i disse skolene og har noen forslag til hvordan den kan forbedres.

Posted on 2010-02-26

Bokomtale: Friskolen – enhetsskolens gjøkunge?

Asbjørn Tveitens bok om forholdet mellom de private skolene og det offentlige skoleverket på 1900-tallet er spennende lesning og gir nyttig bakgrunn for dagens debatt om ansettelsesrett og andre friskolespørsmål.

Posted on 2010-02-02

Bokomtale: The Courage to Teach

Tankevekkende bok fra amerikansk kveker om å våge å være til stede som lærer med hele seg. Parker J. Palmer har skrevet flere pedagogiske bøker, alle med en utfordring til helhet og sårbarhet slik at elever og studenter kan møte oss som mennesker.

Posted on 2009-12-21

Bokomtale: Pædagogik i kristent perspektiv

Carsten Hjorth Pedersen, forfatteren av Påvirkning med respekt, har skrevet en grundig bok om forholdet mellom kristen tro og pedagogikk, som alle friskoleansatte bør lese!

Posted on 2009-11-30

Bokomtale: Walking with God in the Classroom. Christian Approaches to Learning and Teaching

Av Harro Van Brummelen. Revidert utgave 2009. Denne boken gir mange gode innspill til hvordan kristen tro kan vise seg i skolehverdagen. Den har både overordnede modeller og praktiske eksempler og vil på den måten hjelpe leseren/læreren til å få sammenheng mellom egen teori, både teologisk og pedagogisk, og det som faktisk skjer i klasserommet.

Posted on 2009-10-28
Powered by Cornerstone