Læreplaner

Minimumskrav angående synliggjøring av godkjenningsgrunnlaget

Skoler som er godkjent på grunnlag av livssyn, må synliggjøre verdigrunnlaget sitt i læreplanen, herunder læreplanene for relevante fag.

Posted on 2020-10-01

KFFs læreplaner i kristendom for vgs

KFF har fått godkjent nye læreplaner for kristendomskunnskap i kristne videregående skoler. Planene er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter for medlemsskolene. Seniorrådgiver Signe Sandsmark i KFF har ledet arbeidet.

Posted on 2020-08-14

KFFs læreplan i KRLE for grunnskolen

Udir har godkjent KFFs læreplan i KRLE. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter for medlemsskolene. Seniorrådgiver Signe Sandsmark i KFF har ledet arbeidet. Planen er utformet slik at ulike kristne skoler kan gjøre egne tilpasninger av planen.

Posted on 2020-08-13

Utvidelse av Kunnskapsløftets Overordnet del

KFF har fått godkjent to utvidete versjoner av Kunnskapsløftets overordnet del til læreplanen, den består av den offentlige planen og en innledning til denne. KFFs innledning setter den offentlige planen i en kristen ramme.

Posted on 2020-08-13

Godkjente synliggjøringstillegg

Udir har godkjent synliggjøringstillegg til læreplaner for seks gjennomgående fag i Kunnskapsløftet 2020. Synliggjøringstilleggene er utarbeidet av KFF-sekretariatet i samarbeid med medlemsskolene. I tillegg har det også blitt godkjent et tillegg for religion og etikk Vg3.

Posted on 2020-08-12

Veiledning om føring av vitnemål

Utdanningsdirektoratet har oppdaterte retningslinjer for føring av vitnemål for grunnskolen og vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring.

Posted on 2020-06-01

Reklame. Fysisk aktivitet

Udir har publisert en veileder om reklame i skolen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har laget en ide- og ressursbank for fysisk aktivitet.

Posted on 2009-08-26

Nettressurs for faget kristendomskunnskap

Damaris tilbyr undervisningsmateriell og ressurser for lærere i kristne videregående skoler og kristne grunnskoler.

Posted on 2007-11-20
Powered by Cornerstone